Trump bereidt comeback voor

Wat we al vreesden, lijkt bewaarheid te worden: Donald Trump bereidt een politieke comeback voor. Volgens het doorgaans goed ingelichte blog The Hill heeft Trump gewacht op de ontwikkelingen binnen de Republikeinse Partij. Na de – nogal amateuristische – couppoging op 6 januari leek het even alsof de GOP afstand zou nemen van Trump. Inmiddels is echter duidelijk dat de aanhang van de GOP in overgrote meerderheid uit kwaadaardige en oliedomme deplorables bestaat. Afscheid nemen van Trump zou dan ook neerkomen op politieke zelfmoord voor de GOP.

Volgens The Hill begint de Oranje Fascist binnenkort met het werven van fondsen voor zijn nieuwe super PAC, wat erop wijst dat hij zich bij de volgende presidentsverkiezingen opnieuw verkiesbaar zal stellen. Ook zou Trump binnenkort opnieuw beginnen met het toespreken van massabijeenkomsten van deplorables.

Vermoedelijk zal Trump in de aanloop naar de de tussentijdse verkiezingen in 2022 proberen zijn greep op de partij te verstevigen. Het Republikeinse deel van het Huis van Afgevaardigden heeft Trump al in zak, alleen in de Senaat kan hij mogelijk nog wat oppositie verwachten. Oppositionele Republikeinse leden van de Senaat zullen ongetwijfeld onder druk worden gezet om zich aan te sluiten bij het kamp van Trump en de overgrote meerderheid zal gegarandeerd onder die druk bezwijken.

Trump’s voornaamste probleem is zijn afwezigheid op sociale media. Hij is verbannen door zowel Twitter als Facebook, wat zijn bereik aanmerkelijk verkleind heeft. Alternatieve sociale media als Gab en Parler hebben bij lange na niet het bereik van Twitter en Facebook.

Voor de GOP is de comeback van Trump een tweesnijdend zwaard. De partijtop wil het in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen over (het beleid van) Biden hebben. Als Trump zich met de verkiezingen gaat bemoeien, verschuift de aandacht naar hém. De partijtop is bang dat kiezers uit het midden die overwogen op de GOP te stemmen zich dan weer zullen herinneren hoezeer ze eigenlijk de pest hebben aan Trump. Van de weeromstuit zouden ze dan weleens op de Democraten kunnen stemmen.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jose M. on Unsplash