Wie was: José Carlos Mariátegui (1894-1930)

De Peruaan José Carlos Mariátegui ontpopte zich in zijn korte leven tot de eerste marxistische denker in Latijns-Amerika. Mariátegui is juist daarom zo’n interessante figuur omdat hij pleitte voor herwaardering van het revolutionaire potentieel van de inheemse boeren. Alleen de socialistische revolutie, stelde hij, bood een oplossing voor hun ellende, voortvloeiend uit hun uitbuiting door de grootgrondbezitters. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu