De Hooligans van Wilders/PVV tegen de allochtonen in Nederland

In Nederland is er blijkbaar voor Europa een unieke politieke situatie ontstaan waarbij een grote groep ultrarechtse hooligans die de maatschappelijke orde stelselmatig proberen te ontregelen en daarmee jarenlang burgers tegen elkaar op te zetten het tot in de Tweede kamer geschopt hebben. Tegenwoordig kan PVV/Wilders uit de preekstoel van het Nederlandse Parlement de burgers beledigen met “kopvodden”-geroep en andere beledigingen die door de hoog betaalde salaristrekkers in de Tweede Kamer als normaal worden opgevat. Zijn we heel erg netjes of niet?

Heeft u ooit gehoord dat een Kamervoorzitter officieel een opmerking over het taalgebruik van Wilders/PVV maakte?
Natuurlijk niet omdat in Nederland de algemene opvatting is dat allochtonen/buitenlanders minder waarde hebben dan het eigen volk. Daar mag je werkelijk alles mee doen. Het is een maatschappelijke opvatting die heerst sinds de slavernijtijden en die is naderhand onveranderd gebleven.

Daarom mogen de aanhangers van ultrarechts in Nederland in hun bierkelders onverstoord blijven roepen dat ze “minder, minder” van bepaalde allochtonengroepen willen hebben waardoor de leiding van deze Hooligans officiële bereidheid vertoont daadwerkelijk in actie te komen om hun racistische wensen in de praktijk uit te voeren.

“Gaan we regelen”.

Waarbij Marcel de Graaf in zijn retweet over moslims onlangs liet weten precies op welke manier zijn ultrarechtse Hooligans groep PVV van plan is om de Endlösung te bewerkstelligen.

De Nederlandse Justitie keek ernaar en vond het goed?
Omdat de medestanders van Wilders die in deze regering op alle belangrijke posten zitten nog steeds samen met hem willen regeren c.q. nog steeds hun dictaat met doel etnische zuiverheid willen opleggen?