TTIP: nieuwe ggo’s zijn géén ggo’s meer

Woensdag 8 juli zal het Europees parlement opnieuw stemmen over zijn advies aan het team dat namens de Europese Commissie het TTIP-vrijhandelsakkoord met de VS onderhandelt. Uit e-mails blijkt dat die onderhandelaars de grote zaadmultinationals ontvangen om met hen een ‘andere’ aanpak van de ggo-beperkingen in de EU te bespreken.

De Europese watchdog-organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) heeft een aantal e-mails gepubliceerd van de Europese Commissie met vertegenwoordigers van lobby-organisaties van de grote zaad- en plantgoedmultinationals. Omdat de Europese Commissie weigerde deze correspondentie vrijwillig ter beschikking te stellen, diende CEO hiervoor een juridisch verzoek in.

Uit de e-mailbriefwisseling blijkt dat de Europese Commissie open staat voor een andere aanpak van de huidige strenge ggo-regels in de EU. Lobby-organisaties American Seed Trade Association (ASTA) en de European Seed Association (ESA) pleiten niet langer voor een versoepeling van de huidige ggo-beperkingen in de EU. Zij erkennen impliciet dat de openbare opinie in Europa daar te gevoelig voor is.

ASTA en ASA vertegenwoordigen de belangen van de biotechgiganten Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, Limagrain en DuPont/Pioneer. Bij een aantal samenkomsten waren ook nationale belangengroepen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland aanwezig.
Nieuwe ggo’s (genetisch gemodificeerd organismen) zijn géén ggo’s

Beide lobbygroepen pleiten voor een ‘andere’ aanpak. Die komt er op neer dat ze met de Europese Commissie willen bekijken hoe die ggo-regels in de toekomst omzeild kunnen worden, zonder ze effectief te herschrijven.

De biotech-industrie werkt voor het ogenblik aan de ontwikkeling van nieuwe ggo-technieken, wat ze met een omzeilend eufemisme ‘new plant breeding techniques’ noemt. Het centrale idee voor de nieuwe aanpak bestaat er in de nieuwe ggo-producten die hieruit ontstaan niet langer te laten vallen onder de definitie van ggo-producten, zoals die in de EU-regelgeving staat.

Dit zijn enkele citaten uit de betrokken e-mails:

“Beide (Amerikaanse en Europese) zaadverenigingen focussen op drie prioriteiten voor TTIP: fytosanitaire zaken en de rol die de bilaterale werkgroep ‘gezondheid van planten’ in dit verband kan spelen, nieuwe technieken voor het kweken van planten (allebei zien ze geen specifieke noodzaak voor regulering) en de aanwezigheid van ggo’s in conventionele zaden.”

“De ESA benadrukte dat deze drie punten (de drie prioriteiten hierboven vermeld) geen onderwerp van controverse zijn tussen de industrieën aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en dat ze niet zouden raken aan de beleidsdoelstellingen van de EU of de VS maar zich concentreren op gebieden van gemeenschappelijke overeenstemming”.

“In het algemeen zien de EAS en de ASTA geen specifieke noodzaak voor de regulering van Nieuwe Technieken voor de Kweek van Planten'”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be