TTIP vernietigend voor democratie, mensenrechten en openbare voorzieningen

TTIP vernietigend voor democratie en mensenrechten
Alfred-Maurice de Zayas, VN-expert voor mensenrechten is vernietigend over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen EU en VS. “Dit is een aanval op de essentie van soevereiniteit en zelfbeschikking, de stichtende principes van de Verenigde Naties.” Dit verdrag ondermijnt volgens hem het democratisch beslissingsrecht van regeringen en hun kiezers om een eigen beleid uit te voeren.

“Wij kunnen niet toelaten dat globalisering een grotesk globaal casino wordt waar investeerders het systeem op zo’n manier omturnen dat ze altijd winnen”, aldus Alfred-Maurice de Zayas over het TTIP-verdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Hij is Amerikaans advocaat en historicus en werkte jarenlang als diplomaat voor de VN. Sinds zijn pensioen in 2012 werkt hij echter verder voor de VN-Mensenrechtenraad als Speciaal Rapporteur voor de Promotie van een Democratische en Rechtmatige Internationale Orde.

Op 16 september 2015 sprak hij de VN-Mensenrechtenraad in Genève toe. Zijn volledige speech (in het Engels) kan je via deze link lezen. Hieronder een eigen vertaling van citaten uit zijn toespraak, die goed weergeven wat deze man over TTIP en over het arbitragesysteem ISDS3 in dit verdrag denkt. Volgens hem moeten onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden volledig anders worden aangepakt dan nu het geval is. Staten en parlementen dragen een zware verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken. Nochtans hebben ze de wettelijke middelen om op te treden.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)


“TTIP bedreigt essentie van openbare dienstverlening”

TTIP en andere investeringsverdragen bedreigen het recht van burgers op essentiële diensten zoals drinkwater en volksgezondheid. De onderhandelaars van de EU werken daarvoor samen met lobbyisten van grote bedrijven om die diensten aan de vrije markt over te leveren. Corporate Europe Observatory vat zijn kritiek in een rapport samen.

Op 12 oktober 2015 publiceerde de organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) zijn rapport Public Services under Attack – TTIP, CETA and the secretive collusion between business lobbyists and trade negotiators1 . Daarin vat CEO zijn kritiek op het komende vrijhandelsakkoord TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership (en op CETA – het Comprehensive Economic and Trade Agreement tussen de EU en Canada) samen2.

Hun analyse wordt in vijftien punten samengevat en komt er op neer dat TTIP de openbare diensten in Europa zal commercialiseren op een manier die het onmogelijk zal maken deze maatregelen terug te schroeven – hoe erg de resultaten voor de het openbaar welzijn ook mogen zijn.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)