Armoede groeit in de EU

Een op de vier inwoners van de EU – zo’n 120 miljoen mensen – leeft in armoede of dreigt in armoede terecht te komen. Dat schrijft George Dassis, de voorzitter  van het European Economic and Social Committee (EESC).  De lidstaten hebben zich voorgenomen in 2020 20 miljoen mensen uit de armoede te halen, maar daar dreigt weinig van terecht te komen. In plaats van te dalen, neemt de armoede juist toe.

Dassis schrijft dat toe aan de onwil – of de onmacht – van regeringen geld vrij te maken voor de bestrijding van armoede. Lidstaten moeten aan strenge budgettaire normen voldoen en zijn zeker in tijden van recessie geneigd de hand op de knip te houden, met name wanneer het gaat om de armsten in de samenleving. In plaats daarvan zijn lidstaten geneigd dergelijke taken gemakzuchtig af te schuiven op ‘het particuliere initiatief’, lees: de liefdadigheid. Particuliere clubs beschikken echter niet over de middelen armoede effectief te bestrijden. Armimages

Voorstellen van het EESC om de armoede in de EU te verminderen, zoals belastinghervormingen en de invoering van  een voor de hele EU geldend  minimumloon,  worden volgens Dassis  consequent genegeerd door de lidstaten. Dassis wijst er ook op dat dat het denkbeeld dat de creatie van banen de beste methode is om armoede te verminderen, op een illusie berust. Het aantal werkende armen in de EU neemt juist snel toe.

Lees verder bij EurActive