70 procent hongerlijders wereldwijd is vrouw

Van alle hongerigen in de wereld is 70 procent vrouw. Hilal Elver, speciale VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, stelde op 8 maart 2016 haar onderzoeksrapport voor in Genève.

Speciaal VN-rapporteur Hilal Elver rapporteerde over haar bevindingen aan afgevaardigden van de VN-Mensenrechtenraad. “Vrouwen hebben op verschillende niveaus met discriminatie te maken en hun recht op voedsel wordt aangetast in elke fase van hun leven”, zei ze.

Elver wees erop dat in de internationale wetgeving het recht op voedsel onvoldoende gegarandeerd wordt voor vrouwen. In internationale verdragen is volgens haar sprake van discriminatoir taalgebruik. Zo wordt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gesproken vanuit mannelijk perspectief, over het recht voor voedsel voor “zichzelf en zijn gezin”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be