Flexibele arbeid drukt de lonen en remt daardoor de economische groei

Johan Verbruggen en Peter Keus, twee onderzoekers van de Nederlandsche Bank gingen na hoe de Nederlandse economie het deed tussen 2002 en 2017. Blijkt dat Nederlandse ondernemingen in die periode vooral succesvol waren door goederen te exporteren. In de Europese Unie doet enkel Duitsland het beter op dat vlak.

Dat Nederland tegelijkertijd toch een middenmotor bleef qua groei ligt volgens de onderzoekers aan de slabakkende groei van de particuliere consumptie. Per hoofd van de bevolking bleef die nagenoeg gelijk sinds 2002, waar andere landen een groei optekenden van 10 tot zelfs 25 procent.

De twee onderzochten ook waarom die consumptie achterbleef. Zij stellen vast dat het deel van het nationale inkomen dat naar lonen vloeit scherp gedaald is in Nederland. De opkomst van flexwerk zou daar één van de grote boosdoeners zijn. Een ander onderzoek van De Nederlandsche Bank wees vorige week aan dat de helft van de daling van het arbeidsaandeel toegeschreven kan worden aan de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be