Italië: M5S en neofascisten bereiken overeenstemming over programma

Beppe Grillo, oprichter van M5S

De Italiaanse Vijfsterrenbeweging heeft naar verluid overeenstemming bereikt met de neofascistische Liga over een regeringsprogramma. Het programma zou nog vandaag worden voorgelegd aan de Italiaanse president Mattarella.

Naast de verwachte aanscherping van het immigratiebeleid en een kritische(r) houding tegenover de EU, wil de coalitie tevens een vlaktaks van 15% en een universeel basisinkomen invoeren. Daarnaast wordt de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd terug gedraaid.

Mocht Mattarella akkoord zijn met het opzetje van de beide coalitiepartners, dan kan hij nog vandaag een premier benoemen. De presentatie van het kabinet zou dan later deze week plaats kunnen vinden.

M5S en de Liga willen met de EU gaan onderhandelen over een nieuw verdrag. Waarom de EU daarmee akkoord zou gaan, is niet duidelijk. Hoe alle wensen van de regeringspartijen gefinancierd moeten worden is evenmin helder. De invoering van een vlaktaks zal de toch al vrij wankele financiële positie van de Italiaanse staat – de staatsschuld bedraagt ruim 130% van het bbp – niet meteen verbeteren.

Terwijl de economie elders in de eurozone weer flink groeit, blijft het in Italië behelpen. Het bruto binnenlands product ligt in Italië nog steeds onder het niveau van 2008. Onlangs werd gesuggereerd dat Italië naast de euro een eigen munt in zou kunnen voeren, maar dat zal waarschijnlijk leiden tot een catastrofale kapitaalvlucht.