Nederland tegen belastingen voor internetbedrijven dankzij SP en PvdD

Grote internetbedrijven glippen als alen door belastingregimes van diverse landen. Daarom wil de EU de lidstaten een uniform omzetbelastingtarief van 3 procent laten opleggen. Dat voorkomt het onderling tegen elkaar uitspelen van landen. Zo hoefde Apple in 2014 in Ierland slechts 0,005 procent belasting te betalen dankzij een deal daar.

Het kabinet steunt de aanpak van de Europese Commissie (EC). Maar het heeft buiten de Tweede Kamer gerekend. Die vindt een uniform tarief geen goed plan. Rechts wil grote bedrijven uiteraard geen strobreed in de weg leggen: VVD, PVV, 50Plus, FvD en SGP stemden afgelopen week tegen het voorstel van de EC. Maar ook SP en PvdD waren ertegen.

Zijn de SP en PvdD communistisch? Nee, dat niet, maar ze gebruiken dezelfde idiote, onbegrijpelijke drogredeneringen als vroeger de communisten regelmatig deden op grond van bekrompen ideologie. Ieder klein land moet namelijk ‘soeverein’, zoals in het Ierse voorbeeld, zelf belastingtarieven bepalen.

Het gevolg is dat Nederland een ‘gele kaart’ uitdeelt aan het voorstel van de EC. Dat heeft nog direct consequenties. Pas als een derde van de nationale parlementen van de EU-lidstaten het voorstel van de EC negatief beoordeelt, moet die haar initiatief heroverwegen. In ieder geval bevindt Nederland zich dankzij SP en PvdD opnieuw in het rijtje belastingparadijzen.