Oost-Europese immigranten leveren Engeland geld op

Oost-Europese immigranten hebben de afgelopen jaren in Groot-Brittanië flink bijgedragen aan het gezond houden van de Britse publieke financiën. Dat blijkt uit een onderzoek van het University College London Centre for Research and Analysis of Migration.  Het instituut zocht uit hoeveel belasting immigranten uit Oost-Europa de afgelopen jaren betaalden en zette dat bedrag af  tegen het beroep van deze groep op collectieve voorzieningen. Conclusie: Oost-Europese immigranten leverden de Britse schatkist een voordeeltje van bijna 5 miljard pond op.

Dat geldt niet voor immigranten van buiten de EU – en evenmin voor ‘autochtone’ Britten.  De eerste groep heeft de Britse schatkist de afgelopen 17 jaar bij benadering 117 miljard pond gekost.  Autochtone Britten gingen daar nog eens ruim over heen met een bedrag van 591 miljard pond.  Europese immigranten uit ‘oude’ leden van de EU leverden de Britse schatkist eveneens geld op. Over een periode van 10 jaar  leverde  het vrije verkeer van arbeidskrachten binnen de EU Groot-Brittanie het leuke sommetje van 20 miljard pond op.

De Britse premier Cameron staat onder grote druk  van Nigel Farage’s UKIP  paal en perk te stellen aan het vrije verkeer van arbeidskrachten binnen de EU.  Angela Merkel heeft al aangegeven dat daar geen sprake van kan zijn.  In dat geval kan Groot-Brittanië de EU maar beter verlaten, zo heeft Merkel Cameron op weinig subtiele wijze duidelijk gemaakt.  Uiteraard zullen de grote geldschieters van de Tories in de City nooit toestaan dat GB de EU verlaat, met als gevolg dat Cameron zich nu tussen de hamer van de UKIP en het aambeeld van Merkel en de City bevindt.

Bron: The Independent