Lobbyisten wapenindustrie zetten fors in op TTIP

Als een hond die voer krijgt, zo kwijlt de wapenindustrie bij de vooruitzichten op het Transatlantisch Handels- en Investeringspact (TTIP).

De Associatie van Luchtvaart- en Defensie-industrieën in Europa (ASD) – een koepelorganisatie van wapenhandelaren – heeft geraamd dat meer dan de helft van de 24 thema’s die aan bod kwamen in de initiële fases van de besprekingen tussen de EU en de VS betrekking heeft op de bedrijven die ze vertegenwoordigt. Bovenaan de lijst staan overheidsopdrachten – een besmuikte term voor levering van goederen ten behoeve van openbare dienstverlening en, in sommige gevallen, uitvoering van vitale diensten door de bedrijven.
(EUobserver [vertaald uit het Engels])

Regelmatig volgen updates over TTIP.