Extreem-rechtse Syriëgangers

De burgeroorlog in Syrië is na vier jaar vechten even ellendig als uitzichtloos geworden. Twee van de strijdende partijen, de Islamitische Staat (IS) en Al-Nusra, maken daarbij gebruik van buitenlandse sympathisanten uit extremistische moslimkringen. Inmiddels is ook de eerste Nederlandse rechts-extremist, de vierentwintigjarige Ritchie Kolvers uit Nijmegen, naar Syrië afgereisd. Om als sympathisant van de dictator Assad een door het regime georganiseerde jongerenconferentie te bezoeken.

Ritchie Kolvers (1991) is oprichter en leider van een even wonderlijk als marginaal extreemrechts clubje, Zwart Front. Kolvers begon met Zwart Front in 2012 om zijn voorliefde voor het klassieke Italiaanse fascisme een politieke invulling te geven. Hij doopte zijn groepje met de naam ‘Zwart Front’ als ondubbelzinnige verwijzing naar de vooroorlogse fascistische organisatie van Arnold Meijer. Kolvers weet in de periode daarna een klein groepje leeftijdsgenoten om zich heen te verzamelen met wie hij Zwart Front draaiend houdt.

De ambitie van Zwart Front staat niet in verhouding tot de feitelijke slagkracht. De actieve aanhang van het clubje moet op maximaal tien jongeren worden geschat. Tegelijkertijd rept Zwart Front in zijn publicaties van revolutionaire plannen tot vorming van een fascistische staat in Nederland. De club is uitgesproken anti-democratisch (‘een democratisch systeem waarin enkel zwakke compromissen gesloten kunnen worden en de groep met de luidste stem en het grootste budget overheerst’), tegen persoonlijke vrijheid (‘Dit egoïsme, groepsgedrag en de drang naar onverdiende vrijheden vormt waarlijk de wortels van sociale verdeeldheid, economische criminaliteit, normloosheid, maatschappelijke verharding en vele andere problemen die ons land plagen’), voor een fascistische maatschappelijke ordening (‘Zwart Front streeft naar een organische ordening van de sociale klassen en de samenleving in het algemeen’) en is extreem nationalistisch.

Lees verder bij de bron van dit artikel, KAFKA