Apartheid 2.0, of hoe het racisme en neo-liberalisme van Forum voor Democratie nauw samenhangen

Hopelijk is het de meeste mensen wel duidelijk geworden dat de kandidaat-raadsleden van Forum voor Democratie (FvD) er vaak racistische ideeën op na houden. Zie voor een kort overzicht de acht punten die de nieuwe politieke partij BIJ1 heeft opgesteld. Maar wat hebben de kandidaten die misschien in de gemeenteraad komen verder nog voor ideeën? Ze kunnen wel racistische ideeën hebben, maar hebben ze ook een uitgewerkt plan om die racistische ideeën uit te voeren? Wat kunnen bijstandsgerechtigden en anderen met een laag inkomen, wel of niet uit betaald werk, van FvD verwachten?

Laten we om te beginnen het tien punten-plan van FvD er eens bij nemen, waarmee ze de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. Tussen de mooie woorden die alle politieke partijen ventileren staan de volgende punten:

  • Sociale huurwoningen gaan in de verkoop en huurders krijgen een aantrekkelijk aanbod om hun woning te kopen en worden zo meer betrokken bij hun eigen buurt.
  • Afschaffen erfpacht.
  • Ondersteunen eenzame burger door middel van lokale vrijwilligersprojecten of via tegenprestatie-projecten met bijstandsgerechtigden.
  • Een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het MKB in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen.
  • De toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken.
  • Hervormen subsidiestelsel: stoppen met het financieren van politiek activisme vermomd als kunstprojecten; elders wordt gezegd dat flink moet worden gesneden in het “subsidie-oerwoud”.
  • Geen nieuwe asielzoekers in de stad: Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen.
  • Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Purmerend; Metrolijnen zo veel mogelijk doortrekken naar Centraal Station en op elkaar aansluiten. Grote parkeergarages aan de rand van de stad voor dagjesmensen en bezoekers.
  • Ruimer mandaat voor de politie om effectief op te treden. Duizend agenten en rechercheurs erbij. Heropenen gesloten politie-wijkbureaus. Vervolging draaideurcriminelen en Top 600 krijgt hoogste prioriteit.
  • Kraakverbod onverkort handhaven: direct starten met ontruimen van resterende kraakpanden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak