Emmer ‘Wmo-wethouder’: Befehl ist Befehl!

Wethouder Henk Jumelet (CDA) van Emmen heeft flink gekort op de uitgaven voor mensen die hulp nodig hebben. Gehandicapten, zieken en invaliden. Dit wordt door de Emmenaren niet op prijs gesteld. Maar Henk verweert zich als een waar CDA’er, hij voert slechts het raadsbesluit uit. Enge dingen zijn dat om te zeggen, dat je alleen maar een bevel uitvoert. Hebben mensen dan niks geleerd van het verleden?

Wel goed dat er steeds meer van dit soort dingen naar buiten komen en het niet plaatselijk binnenskamers blijft. Ergens moet er toch een grens zijn dat mensen een beleid nog accepteren. En een goede samenleving herken je aan hoe ze met mensen die zorg nodig hebben en met dieren omgaan. Ik vrees dat Nederland op die schaal niet zo hoog scoort. Maar dat zal de ambtenaren, die officieel een dienende functie hebben, een worst wezen (of is die dienende functie enkel en alleen aan de overheid zelf en niet aan de burger?). Zij pakken het regelgevingboek erbij en als een robot voeren ze de orders uit. Kan hele enge gevolgen hebben, die mentaliteit.

10 gedachten over “Emmer ‘Wmo-wethouder’: Befehl ist Befehl!”

 1. Ik weet eigenlijk niet of het er al is maar een landelijk meldpunt raadselachtige WMO toestanden zou geen overbodige luxe zijn.

  Wat moet je bijvoorbeeld met dit:
  Iemand met een ernstige beperking ontvangt om huishoudelijke hulp in te kopen 95 euro per 4 weken en moet hierover 65 euro p/4w eigen bijdrage betalen. Per saldo dus 400 euro per jaar!
  In 2 jaar tijd krijgt deze persoon 2 x intensieve controle door een extern wmo bureau en 1 x globale controle door gemeente zelf.

 2. De uitvoerders van ‘ Befehl ist Befehl’ zijn natuurlijk van alle tijden. Nederlanders hoorden in WO-II tot de beste handlangers om joden op te sporen. Die mentaliteit om de weerloze medemens nog wat verder de grond in te stampen zal er nog steeds zijn.

 3. @4 de Nederlandsche volksch-aard, die hoogtij viert in tijden van crisis, steekt weer zijn kop op.

 4. De Emmer politiek is ook echt een overlopende emmer naar mijn idee…Afschuifpolitiek !

  En stomme is, de wethouder zegt dat ze een raadsbesluit uitvoeren, maar ze voeren een College besluit uit ! Op 18 december 2012 heeft het College binnen of buiten mandaat zelfstandig de beleidsregels dusdanig aangepast dat de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, voor de belastingdienst (en de wet) nog steeds een individuele voorziening huishoudelijke hulp is.

  Zo krijgt de gemeente wel de BTW vrijstelling voor WMO huishoudelijke werk van 2.5 miljoen, terwijl ze het werk laten uitvoeren door schoonmakers onder schoonmaak CAO waar normaal toch echt BTW over betaald dient te worden…

  De 800.000 euro die de schoonmaakbedrijven ontvangen van de cliënten is ,volgens ons College op advies van de accountant, verwerkt in de boekhouding van de gemeente ! Terwijl ze het geld nooit ontvangen, maar goed, voor huishoudelijke hulp via wmo krijgt gemeente normaal eigen bijdrage via CAK dus ze moeten het naar mijn idee toch op een of andere manier verantwoorden naar belastingdienst…

  Tja… en de mensen die de zorg nodig hebben, die geef je dan gewoon geen beschikking meer, als ze toch een bezwaar indienen krijgen ze een brief dat het bezwaarschrift gezien wordt en behandeld wordt als ” een verzoek tot een gesprek” en vervolgens kunnen mensen gewoon niet naar de rechter….

  De gemeente Emmen pakt de klanten huishoudelijke hulp alle rechten af, ze voldoen niet aan hun plichten vanuit de WMO wetgeving…en schuiven de schuld af op de raadsleden…

  En als de raadsleden het dan eindelijk door krijgen, dan krijgt een burger die het aankaart en openbaar maakt ineens van de met de wethouder bevriende raadsleden verantwoordelijk gesteld en beschuldigt van aanzet tot dreigende daden die sommige “gedupeerde” en blijkbaar wanhopige mensen in onze gemeente richting de wethouder uitvoeren…

  puur doordat een verantwoordelijke burger , na maanden de raad proberen te bereiken, via de media duidelijk probeert te maken wat er in Emmen aan de hand is met dit beleid via een filmpje en voor sommige raadsleden het een zeer ernstige zonde is om te zeggen in een filmpje ” wethouder…. u jokt…..”

  maar als je dan aanbiedt het filmpje te wijzigen op het moment dat deze raadsleden aantonen dat onze wethouder de waarheid spreekt, dan blijft het ineens STIL….

  http://www.youtube.com/watch?v=gEeZEH90kM0

 5. er wordt dus gesteld door een fractie dat ik door het plaatsen van dit filmpje op youtube me schuldig gemaakt heb aan : overtreden van alle fatsoensgrenzen, manipulatie, misleiding en het aanzetten van mensen tot “nog verder te gaan”

  Met de boodschap erbij dat onze wethouder op zijn persoonlijke adres bedreigingen ontvangt en zijn gezin eronder te lijden heeft en dat ik door dit filmpje hier verantwoordelijk voor ben.

 6. @7, ik mag aannemen dat van die bedreigingen aangifte is gedaan?

  Overigens, mogelijk een idee om dat hele gebeuren eens uit te werken en hier te plaatsen?
  http://www.krapuul.nl/overig/nieuws/38025/wijzigingen-met-betrekking-tot-open-podium
  (Ik ben zo vrij om die suggestie te doen @redactie)

  Bijkomend voordeel kan zijn, dat enig kritiek op het ‘u jokt’ een min of meer passend kader krijgt. Blijft uiteraard onverlet staan, dat zulke aantijgingen bewezen moeten worden met aantoonbare feiten. Het strafbare laster en/ of smaad staat los van een ‘vrijheid van meningsuiting’.

  Los van dat: mensen bedreigen -om wat voor reden dan ook- getuigt nogal van een enorme lafheid.

 7. bedankt voor uw reactie Marc, ja ik ben ook iemand die gewoon tegen bedreiging of geweld is , wat voor excuus iemand er ook voor gebruikt.

  Wat mij gewoon het meest raakt in de aantijging van deze fractie/raadslid is het feit dat ik zelfs melding heb gedaan van 2 mensen die dreigende taal hadden geschreven in een mail aan mij richting ambtenaren van de gemeente. Dit heb ik gemeld omdat ik me er zorgen om maakte en dat ik dat ver over alle grenzen heen vindt gaan.

  Ik zal eens kijken wat dat open podium inhoudt. Bedankt voor de tip.

 8. heb net bericht gelezen dat de gemeente niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.
  Had het verwacht, maar toch frappant… ze hebben uitgebreid in persconferentie verklaard dat de rechter “het niet begrepen heeft” en dus een foute uitspraak heeft gedaan…maar ze nemen de moeite niet om hun gelijk te halen…

Reacties zijn gesloten.