Tilburgs experiment: van vals vertrouwen en lucht kan een mens niet leven

In september sprak de gemeente Tilburg met Jetta Klijnsma om toestemming en steun te verkrijgen voor een lokaal “vertrouwensexperiment” dat men wil uitvoeren op bijstandsgerechtigden. Ook Groningen, Utrecht en Wageningen schoven aan, want die gemeenten willen eveneens experimenteren. De staatssecretaris droeg hen op om al hun proeven op elkaar af te stemmen. Eind oktober zouden ze dan verder gaan praten over eventuele wetswijzigingen die nodig zijn om deze experimenten ter bevordering van de sloop van de sociale zekerheid van start te kunnen laten gaan.

De laatste jaren wint het idee van een “basisinkomen” snel aan populariteit. Er komen steeds meer plannen voor experimenten daarmee. Een belangrijke gangmaker is GroenLinks, en ook D66 draagt zulke experimenten een warm hart toe. In diverse steden worden er momenteel al proeven gedaan, met bijstandsgerechtigden als proefkonijnen. In Tilburg is er zo een “denktank vertrouwensexperiment” opgericht. Die wil een groep bijstandsgerechtigden voor een bepaalde periode minder regeltjes opleggen. Zo zou bijvoorbeeld tijdelijk de sollicitatieplicht kunnen vervallen. Ook zouden de bijstandsgerechtigden geld mogen verdienen naast hun uitkering, dat ze dan gedurende het experiment mogen houden. Met de proef zegt de gemeente bijstandsgerechtigden “vertrouwen” te willen schenken, en na te willen gaan hoe “actief” de baanlozen uit zichzelf worden, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. En men wil natuurlijk nagaan hoeveel geld het de gemeente Tilburg en de bazen kan opleveren als de mensen geld “mogen” verdienen bovenop hun uitkering. Voor bijstandsgerechtigden die niet deelnemen aan het experiment, blijft het bijstandsregime overigens zoals het nu is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak