5000 Nederlanders jagen op jihadisten – zegt de Dienst

Het Arabische jihad betekent allereerst “ijver, inspanning”. Het zou een goede naam voor sportclubs zijn en dat is het dan ook vaak. Aan de kassa in de supermarkt zit een langgelokte schone met haar naam om de ranke hals, Jihad. Het is prettig afrekenen bij haar.

Maar ja, een Ministerie van Veiligheid en Diverse Diensten moeten hun naam waar maken. Ze gaan op jacht, maar liefst met vijfduizend man/vrouw.

Om te voorkomen dat u zich onveilig gaat voelen bij zo’n caissière, nietwaar.
Er wordt in de berichtgeving een klein, wat zeg ik, een enorm ideologisch foutje gemaakt. Of – in Afghanistan zijn “ze” de vijand, in Tsjetsjenië, Libië en Syrië bijvoorbeeld zijn zij de hoeders van de Westerse Democratische Waarden, begrijp ik uit de berichtgeving. Dus heten de terroristen ook even vrijheidsstrijders.
Het Ministerie van Waarheid heeft het nog moeilijk zich in te werken.

In Nederland zijn vijfduizend professionals onder wie docenten en agenten getraind in het herkennen van radicalisering. Amsterdam, Den Haag en Almere zijn aangewezen als ‘jihadsteden’. Daar worden jihadgangers intensief gevolgd.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de veiligheidsdienst AIVD hebben de inzet van mensen en middelen tegen jihadgangers verscherpt, zo blijkt uit vertrouwelijke stukken in het bezit van het AD. Jihadstrijders die terugkeren van de bloedige strijd in Syrië, worden in Nederland intensief gevolgd.

Daarvoor wordt de politie ingezet. Agenten mogen de vrijheidsstrijders en de mensen in hun omgeving openlijk in de gaten houden en hun plannen verstoren.

 

12 gedachten over “5000 Nederlanders jagen op jihadisten – zegt de Dienst”

 1. Als de langgelokte schone met de ranke hals gebruiken miljarden moslims dat woord jihad om aan te geven dat ze goede moslims willen zijn met hun gebed, hun vasten en hun aalmoezen. Jammer genoeg hebben duizenden moslimterroristen dat woord gekaapt voor hun strijd met name tegen het koloniale westen, wat hen eeuwen overheerst(e). We zouden dat woord jihad weer terug moeten kapen van die terroristen ten gunste van de langgelokte schone en de vele andere echte moslims…het woord jihadisten niet meer moeten gebruiken, maar hen gewoon, als ze dat toch zijn, maar terroristen noemen.

 2. Het zit omgekeerd. Islamterroristen denken door hun daden betere moslims te worden en gebruiken daarom het woord jihad. De conclusie dat jihad oorlog betekend is een verkeerde omkering die graag door de Westerse Wildersjes en hun descipelen wordt uitgebuit.

 3. En in onderhavig geval zou ik deze jongelui niet ‘jihadisten’, maar eerder ‘bedrogenen’ willen noemen.

 4. Hoeveel Nederlanders jagen er op asielzoekers? Ik denk wel aardig wat meer dan 5000 stuks van dat schorem.

 5. Cornelis Ook Wilders mag rustig terroristen terroristen noemen, als ze dat zijn. Maar hij gebruikt maar al te graag het woord jihadisten in zijn megalomane Weltkrieg tegen de zi gevaarlijke politieke ideologie islam, en kan de godsdienst islam op die manier lekker de schuld geven van terrorisme. Moslimterroristen misbruiken als Wilders de godsdienst islam voor hun eigen gelijkhebberige venijn, zoals anderen hun gelijkhebberige venijn met de godsdienst christendom misbruik(t)en. De geschiedenis leert dat men zo’n oud, toen zelfs gebruikelijk, gelijkhebberig menselijk venijn in onze tijd van mensenrecht kwijt kan raken! Dat Moslims dat ook kunnen, lijkt met hun godsdienst ook best te verwachten. Of Wilders dat met zijn (zionistische?) haat tegen de godsdienst islam nu nog kan, betwijfel ik ten zeerste.

 6. De Arabische betekenis van Jihad in context met de Islam betekent het gevecht met jezelf om de wensen van God *Allah*

  (die overigens dezelfde God is als die van de Joden en Christenen) [*buiten zijn zoon Jezus die door Islamieten als Profeet wordt gezien en door Joden als onechte Messias]

  Te respecteren en te volgen.

  Dát is de enige echte geldige uitleg van de Jihad zoals in de Koran beschreven.

  Niks heilige oorlog.

 7. Gewoon een afleidingsmanouvre , uitkijken wat het PVVDA kabinet er onder de denken van dit “nieuws ” weer doorjast … daarom brult de PvdA ook zo luid over Wilders ,, afleiding , afleiding , afleiding …..

 8. Hmmm 5000 geheime agenten? Volgende vraag zou zijn wat is het aantal jihadisten, om een idee van de verhouding te kunnen krijgen – 50, 150 of 200? Die zijn het probleem dus en moeten in de gaten gehouden worden.

  In onze en in de buitenlandse pers zijn inmiddels vrij nauwkeurige getallen vermeld. Ergo, het aantal jihadisten is vrij goed bekend plus-min paar mensen.
  Laat maar het laatste getal 200 nemen die ruim boven de eerder vermelde cijfers staat.

  Dit betekent in de praktijk dat 25 geheime dienst agenten toezicht houden op een jihadist.
  Het is naar mijn mening voldoende intimiderend voor de jihadist als hij telkens weer waarneemt dat overal waar hij naar toe gaat is hij steeds door hetzelfde aantal mensen om hem heen in zijn bewegingen vergezeld.

  Het is betere beveiliging dan deze van Wilders.

  Tenslotte is het zeker beter dat de geheime diensten achter de jihadisten aan jagen dan dat ze steeds achter linkse mensen blijven hangen omdat ze niets anders te doen zouden hebben.

 9. Op zich vind ik het uitstekend om te proberen, meestal jonge mensen, uit de gewelddadige radikaliteit te houden. Ik denk wel dat deze 5000 hun pijlen op de verkeerde doelgroep richten. Er zou veel meer aandacht voor extreem-rechts en ook extreem-links moeten zijn. Volgens mij zijn daar, vooral ter rechterzijde, veel meer potentiele radikale geweldplegers.

 10. Extreem-rechts heeft per definitie sinds jaar en dag zeer nevelige contacten binnen de militaire diensten, daarom ben ik het helemaal met Cornelis eens.

Reacties zijn gesloten.