VN: retoriek Europese leiders over vluchtelingen herinnert aan periode vóór de Holocaust

Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein, doet de dehumaniserende toon waarop sommige Europese leiders over vluchtelingen spreken sterk denken aan de wijze waarop men vóór de Tweede Wereldoorlog over Joodse vluchtelingen sprak.  ghetto images

In een interview zegt de Hoge Commissaris dat het taalgebruik hem doet denken aan de Conferentie van Évian in 1938.  De Amerikanen probeerden tijdens die conferentie, waaraan naast de VS ook Groot-Brittanië, Frankrijk en enkele kleinere Europese landen deelnamen, de deelnemers over te halen meer Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk op te nemen. Alle deelnemers weigerden aan dat verzoek gehoor te geven, onder het mom dat ze vreesden dat deze vluchtelingen hun land zouden destabiliseren. De VS gaf zelf – ondanks Roosevelt’s retoriek – ook niet thuis. Het is een van de meest beschamende episodes in de aanloop naar de Holocaust. De nazi-pers vermaakte zich kostelijk en liet niet na er fijntjes op te wijzen dat de Westerse democratieën wanneer puntje bij paaltje kwam toch iets minder dol waren op Joden dan ze in het openbaar verklaarden.  Veel historici denken dat deze conferentie ertoe heeft bijgedragen dat de nazi’s afzagen van hun poging Duitse Joden tot emigreren te dwingen – er was immers niemand die hen op wilde nemen – en overgingen op genocide als oplossing voor ‘het Joodse probleem’.

Zeid merkt op dat dezelfde retoriek die de Conferentie van Évian ontsierde, momenteel weer hoogtij viert in het publieke vertoog over vluchtelingen:

“If you just look back to the Evian conference and read through the intergovernmental discussion, you will see that there were things that were said that were very similar.

Zeid voegt er in het interview aan toe dat zijn eigen land, Jordanië, 650.000 vluchtelingen uit Syrië en Irak heeft opgenomen, terwijl Europese politici zich verlagen tot “xenofobie en soms zelfs regelrecht racisme”.

Lees verder bij The Guardian