Meer geld voor Defensie bij gebrek aan vijanden

In de Tweede Kamer bestaat er een ruime meerderheid voor besteding van meer geld aan Defensie. Dat bleek tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Aanstaand president Donald Trump van de VS wil dat zijn land minder bijdraagt aan de NAVO en de Europeanen meer. Gehoorzamer dan een hond volgen de Nederlandse politieke partijen de ramp die Trump is, met uitzondering van GL, SP en DENK.

Neemt de een of andere vijandelijke dreiging dan toe? Niet dat Rusland een bedreiging vormt gezien het bestaande militaire krachtsverschil, maar zelfs als je dat zou menen, dan is er slecht nieuws voor de haviken. Rapporten in Russische media suggereren dat het Kremlin zijn militaire uitgaven met 30 procent gaat terugbrengen (RT). Het voornaamste motief van de Russische leiders lijkt dat ze niet in een wapenwedloop terecht willen komen. Met de huidige lage olie- en gasprijzen zou de Russische economie een forse defensiebegroting niet toelaten.