Veiligheidsraad kondigt wapenstilstand af in Syrië

De Veiligheidsraad van de VN heeft een bestand van 30 dagen afgekondigd in Syrië. Een daartoe strekkende motie werd unaniem aangenomen. Er werd lang gevreesd voor een Russisch veto, maar dat bleef dus uit.

Of de motie veel effect zal hebben valt nog te bezien: enkele uren na afkondiging van het bestand hervatte het Syrische leger vrolijk de bombardementen op de belegerde enclave Oost-Ghouta. Assad’s bondgenoot Iran heeft al aangekondigd lak te hebben aan het besluit de motie creatief te zullen interpreteren. Terroristische organisaties vallen niet onder het bestand, dus gaat men elke oppositionele groepering nu bestempelen als ‘een terroristische organisatie’, wat betekent dat de beschietingen op wijken waar zich rebellen bevinden gewoon door zullen gaan.

Waarschijnlijk komt er helemaal niks terecht van het bestand. Rusland heeft de motie weliswaar gesteund, maar volgens de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia is het maar de vraag of een bestand daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. M.a.w: Rusland is niet te beroerd om een gebaar te maken in de Veiligheidsraad, maar zal in de Syrische praktijk de kont afvegen met de motie.


Bron: Middle East Monitor