Wereldwijde militaire uitgaven stijgen opnieuw

In 2017 stegen de totale wereldwijde militaire uitgaven tot 1.739 miljard dollar, een stijging met 1,1 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het vermaarde Internationaal Vredesonderzoeksinstituut (SIPRI) vanuit Stockholm. Volgens SIPRI zijn de blijvende hoge militaire uitgaven zorgwekkend: “Ze ondermijnen de zoektocht naar vreedzame oplossingen voor conflicten wereldwijd.”

Van 1999 tot 2011 stegen de militaire uitgaven jaar na jaar om dan enkele jaren relatief stabiel te blijven en tenslotte in 2017 opnieuw te stijgen.

Azië is een van de regio’s waar de militaire uitgaven het snelst stijgen. In China groeiden de militaire uitgaven met 5,6 procent tot 228 miljard dollar in 2017. Het aandeel van China in de wereldwijde militaire uitgaven is sinds 2008 gestegen van 5,8 procent naar 13 procent in 2017. De Indische militaire uitgaven groeiden met 5,5 procent aan tot 63,9 miljard dollar. Zuid-Korea geeft 39,2 miljard uit, een stijging met 1,7 procent. De spanningen tussen China en verschillende buurlanden (met verschillende grote Amerikaanse militaire basissen) zijn een belangrijke drijvende kracht achter deze wapenwedloop.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be