Paul Virilio, theoreticus van urbanisme, snelheid – anarchist en nog christen ook

In het Nederlands is er niet veel van hem te vinden: het afgebeelde boek Het horzion-negatief, bij 1001, alleen als e-book te bestellen. En een interview in Arcade, Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen van de Academie voor Ambulante Wetenschappen, ontbonden in het midden van de jaren negentig hoewel het lidmaatschap voor het leven telt. Het lidmaatschap verbindt Virilio en mij, of neen: verbond. Het nieuws wordt vandaag gegeven dat hij op 10 september jongstleden is overleden. Het interview in Arcade zou wel eens online mogen verschijnen (wellicht moet ik dat zelf doen, maar ik heb het desbetreffende nummer niet bij de hand).

Van De Witte Raaf neem ik deze biografische schets over:

– Urbanist en filosoof Paul Virilio werd in 1932 geboren. Hij studeerde aan de École des métiers d’art in Parijs, en volgde ook cursussen van filosofen Vladimir Jankélévitch en Raymond Aron aan de Sorbonne. De jonge Virilio werkte mee aan de glasramen van Henri Matisse in Saint-Paul-de-Vence en van Georges Braque in Varengeville. In 1950 bekeerde hij zich tot het katholicisme (zijn moeder was katholiek, zijn vader communist). In 1958 bestudeerde hij de bunkers van de Atlantikwall, wat uiteindelijk leidde tot de publicatie Bunker Archeologie (1975). Met Claude Parent richtte hij in 1963 de groep Architecture Principe op. Ze gaven allebei les aan de École spéciale d’architecture in Parijs. Een van hun leerlingen was Jean Nouvel. Virilio’s onderwijs evolueerde naar urbanisme en de theorie van de snelheid – wat hij dromologie noemt: Vitesse et politique (1975) is een studie over de politieke gevolgen van de transportrevolutie. 1984 was een bijzonder druk jaar voor Virilio: hij publiceerde drie belangrijke teksten. In L’espace critique legt hij de band tussen de (architecturale) ruimte en de audiovisuele media. In Logistique de la Perception – Guerre et Cinéma I belicht hij de rol van fotografie en cinema in de militaire conflicten in de 20ste eeuw. In L’horizon négatif – essai de dromoscopie (in 1989 in het Nederlands vertaald als Het Horizon-Negatief, Amsterdam, Uitgeverij Duizend en Een) vat hij zijn opvattingen over snelheid samen: ‘Snelheid was vroeger de essentie van de oorlog, nu is ze de absolute vorm ervan geworden.’

Een lezing in het Frans

Wie geen Frans maar wel Engels of Duits kan lezen zal geen moeite hebben iets van Virilio te lezen te vinden.