De voetbaljihadisten van de nationale LKP

We zijn inmiddels gewend geraakt om te luisteren naar de versleten retoriek van OM, Justitie en inlichtingendiensten die al die jaren vooral de rechtsextremisten van eigen bodem met geen vinger willen aanraken. Ze zouden nimmer gevaarlijk zijn. De gangbare uitleg is dat de (linkse) dierenactivisten altijd erger zouden zijn.

Heeft u ooit een dierenactivist op teevee dergelijke vernielingen zien aanrichten in de mate en omvang als onze voetbaljihadisten onlangs in Rome?

Bij hun laatste optreden hebben de voetbaljihadisten van Rotopperdam hun ware aard laten zien: gewelddadigheid. Nu volgt de LKP in deze voetsporen door een dreiging aan te kondigen over het verstoren van de maatschappelijke orde in ons land.

Hoezo zouden we onze voetbaljihadisten op hun daden en dreigingen moeten aanspreken? Het is “ons” volk, toch? Dat is heilig – laat ze maar zich op het culturele erfgoed van andere landen uitleven, net als in de beroemde mediastijl van IS of ISIS. Later kunnen ze zich voor “ons Nederland” in eigen land op de rest uitleven.

Onze voetbaljihadisten hebben recentelijk voor het oog van de hele wereld laten zien hoe ze het culturele erfgoed van buitenlanders aanpakken en tevens hoeveel gewelddadig potentieel erin zit.

Er is een onmiskenbare uiting van werkelijke dreiging van de kant van de voetbaljihadisten die levensgevaarlijk is voor de Nederlandse maatschappij, omdat het zuiver interne krachten betreffen en die laten geen twijfel bestaan over wat ze willen bereiken. In deze visie doen ze niet onder voor IS.

Heeft u onze media onophoudelijk horen herhalen hoe ernstig dit probleem is? Dat de daders direct met alle strengste maatregelen aangepakt moeten worden omdat de burgers angstig voor deze misdadigers zijn?

Natuurlijk niet, onze media verspreiden liever beelden van hoe IS, kunstobjecten in het verre buitenland aan het vernielen zijn, dan de beelden van onze, uit eigen bodem geschapen voetbaljihadisten die op tournee in het buitenland massavernielingen met enorm geweld aanrichten. Net een etnische oorlog. Dat geweld willen ze straks luid aangekondigd in Nederland tegen de buitenlanders/allochtonen doorzetten.

Wanneer gaat de Burgemeester van Rotterdam weer hardop “Rot op!” tegen deze voetbaljihadisten roepen en wanneer gaat Nederland de paspoorten van onze eigen voetbaljihadisten innemen en ze op de 24-uur surveillance lijst plaatsen?

Wanneer gaan OM, Justitie en opsporingsdiensten dit ernstig sociaal-maatschappelijk probleem van eigen bodem eens aanpakken?