Religieuze jongeren steeds fundamentalistischer

Geloven in God betekent tegenwoordig zich in toenemende mate baseren op oude tradities. Terug naar het fundamentalisme met andere woorden.

De jonge generatie gelovigen laat een ontwikkeling zien die al langer gaande is in de kerk: die wordt kleiner en orthodoxer. De tendens naar hertraditionalisering is in zowel protestantse als katholieke kring waarneembaar, schrijft het SCP in ‘Geloven binnen en buiten verband’.
(Trouw)

Het onderzoek van het SCP bevestigt hiermee een ontwikkeling die ik twee jaar geleden heb beargumenteerd in Applaus voor Maxime.

Ik merkte op:
‘Voorts blijkt dat de rooms-katholieke kerk een stevig conservatieve koers volgt. Daaruit zou logischerwijs volgen dat de leden die richting min of meer steunen. Doen ze dat niet, dan volgen ze een geloof zonder erin te geloven. In dat geval bestaat er gerede kans op uittreding.’

Ten aanzien van de protestanten was ik overigens wat onzekerder over hun geloofsopvatting.

6 gedachten over “Religieuze jongeren steeds fundamentalistischer”

  1. Je zou kerkse en niet kerkse jongeren, waarbij nu op wel erg onwetenschappelijke manier bepaalde vormen van “fundamentalisme” worden geconstateerd, ook het voordeel van de twijfel kunnen gunnen. Oude fundamentele menselijke gevoelens als het goede bv naar boven denken en het kwaad naar beneden, door verlichte wetenschap van onze generaties in protest krampachtig weggedrukt, zouden wel weer eens gewoon door kunnen breken, zonder dat ze het wetenschappelijk denken van jongeren onder druk zetten. Terwijl wij bv ook veel beter weten, blijven we toch ongecompliceerd en zonder in de war te raken nog steeds zeggen dat de zon op en onder gaat. En niemand van ons heeft dat ooit fundamentalistisch gevonden.. Zo blijven ook kerkse jongeren grotendeels erg kritisch op veel oud menselijk denken en met name onmenselijk gedrag van kerkinstituten.

  2. Tja , wanneer je natuurlijk je oogklepjes opzet en een even nauwe definitie aanhoud van religie als de gemiddelde fundementalist , dan blijkt plotseling dat de jongeren die volgens die definitie “gelovig zijn ” steeds minder ruimte in hun geloof toelaten … Dat dit komt doordat je de fundametalisten laat bepalen ( al dan niet gelovige dan wel atheistiche fundies als Richard Dawkins ) wat “geloof “dan wel en niet behelst is iets wat ze bij Trouw ( en op veel andere plaatsen ) niet door hebben …

  3. Ja Bakra, atheïstische fundamentalisten weten zich geen raad met vrijzinnige richtingen. Maar hebben, om het bij de protestanten te houden bijvoorbeeld, remonstranten, doopsgezinden, Quakers enz. grotere werfkracht in numerieke zin dan de klap-maar-in-je-handjes-voor-Jezuskerken? Het lijkt mij niet.

  4. Bij alle geloven en doctrines behoren de bekeerlingen tot de meest fundamentalistische. Juist bij hen moet het gevaar gezocht worden, ongeacht het geloof en ongeacht de doctrine.

  5. @ Arnold .Er is een Hadith Qudsi die zegt “Ik ben zoals mijn dienaar zich mij voorsteld ” Dus voor iedere groep is het Goddelijke zoals ze zich dit voorstellen .. Voor “mannenbroeders “en Salafisten zonder genade , voor Soefies en New age zwevers , vol van genade ..( en voor Quakers heel intelectueel benaderbaar 😉 ) Aangezien iedere revolutie haar eigen kinderen opeet heeft wat overblijft een voorstelling van het Goddelijke die diverse groepen meer of minder werfkracht geeft …

  6. @ Jan .. Gelul is het enige redelijke antwoord dat ik daar op heb , de media geven alleen aandacht aan de bekeerlingen die een leuk verhaaltje maken , er zijn ladingen niet fundametalistische bekeerlingen onder mijn mede Moslims , maar ze maken geen lekker sappig sensatie verhaal zoals Abdeljabbar van de Ven .. Zo desperaat is de nederlandse Hoernalistiek voor sensatie dat men wél de mening vraagt van de intussen in Engeland wonende van de Ven , maar dat een niet fundamentalistische leider als Abdelwadud van Bommel , die in Nederland gerespecteerd word , alleen maar aandacht krijgt wanneer een fundie hem veroordeeld om het een of ander ..

Reacties zijn gesloten.