‘Conservatieven en racisten hebben een lager IQ’

EdmundBurke1771
Edmund Burke, grondlegger van het conservatisme. Illustratie: Wikipedia

De publicatie dateert al uit 2012, maar het is natuurlijk te leuk om te laten liggen. Uit een onderzoek van de Brock University uit het Canadese Ontario blijkt dat kinderen die over een lager IQ beschikken eerder geneigd zijn op latere leeftijd een conservatief gedachtegoed te ontwikkelen.

Domme mensen snakken naar orde, regelmaat en iemand die hen vertelt wat ze moeten denken en doen. “Der Führer befehlt, wir volgen!”, zeg maar. Het conservatisme bepleit een strakke hiërarchische ordening van de maatschappij en verzet zich tegen alles wat die ordening in gevaar kan brengen. Voor Telegraaflezers minder intelligente mensen is dat aantrekkelijk omdat het orde en overzicht creëert in een gecompliceerde wereld die ze niet begrijpen. Helaas heeft deze houding nog andere gevolgen: “Socially conservative ideologies tend to offer structure and order. Unfortunately, many of these features can also contribute to prejudice.”

De onderzoekers merken op dat het hier gaat om gemiddelden: er bestaan intelligente conservatieven en een kijkje op Twitter leert je dat er zat domlinkse mensen rondlopen.

“We can say definitively men are taller than women on average. But you can’t say if you take a random man and you take a random woman that the man is going to be taller. There’s plenty of overlap.”

Artikel hier, maar je moet er wél voor dokken.