5G: Complotwappies verliezen kort geding tegen de Staat

De complotgekkies van Stop5GNL hebben het door hen aangespannen kort geding tegen de Staat verloren. De Rechtbank Den Haag verwerpt alle door Stop5GNL gestelde eisen en oordeelt dat de uitrol van 5G gewoon door mag gaan.

De stichting had de Staat voor de rechter gesleept omdat er volgens haar allerlei gezondheidsrisico’s kleven aan 5G. De rechtbank acht dat niet bewezen. De rapporten waar de stichting naar verwijst kunnen volgens de rechtbank de toets der kritiek niet doorstaan: “De Staat heeft uitvoerig en overtuigend gemotiveerd dat ten minste vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop de rapporten waarnaar Stop5GNL verwijst tot stand zijn gekomen en dat de uitkomsten daarvan in wetenschappelijk verantwoorde reviews niet overeind blijven. De onderzoeken waarnaar Stop5GNL verwijst, voldoen – zo luidt de beargumenteerde kritiek van de Staat – veelal niet aan de in de wetenschap gangbare methodologische criteria en/of zijn niet in de context geplaatst van het geheel aan wetenschappelijke publicaties en kunnen daardoor een verkeerd beeld van de stand van de wetenschap geven”.

Er is volgens de Rechtbank ook geen enkele aanleiding te denken dat de rapporten waarop de Staat haar beleid baseert op ondeugdelijke wijze tot stand zijn gekomen. De Stichting5GNL wordt in het ongelijk gesteld en mag de vloer van de rechtszaal aanvegen:

Uitspraak rechtbank hier.