Geweldig nieuws: jongeren minder vaak verdacht

Het zou prachtig nieuws moeten zijn. Steeds minder jongeren tussen 12 en 25 worden verdacht van strafbare feiten. Steeds meer jongeren blijken brave burgers te zijn.

Het aandeel verdachten onder de minderjarigen neemt sterker af dan onder de jongvolwassenen. De ontwikkelingen in het aandeel straf-rechtelijke daders per 1.000 jeugdigen laten een minder sterke stijging zien en de daling in het aandeel jeugdige daders zet pas één à twee jaar later in. Onder de jongvolwassenen is het aandeel strafrechtelijke daders in de laatste twee jaren zelfs stabiel, terwijl dit aandeel onder minderjarigen blijft dalen.

Bij de niet-allochtone groep jongeren is de daling iets groter. Althans blijken geen direct zichtbare misdaden te plegen. Hierdoor stijgt hun percentage in het totaal.

Dus zijn extreem idioot en ander aanverwant tuig weer blij. Want zij kunnen krijsen en schreeuwen dat 50% van de verdachte jongeren allochtoon zijn. Schande, keihard aanpakken, paspoort innemen, naar Syrië sturen… en meer van dit soort grijsgedraaide termen om vooral zichzelf als rechtgeaarde zich superieur voelende kaaskop op de borst te kunnen rammen.
Feiten die zijn daarbij natuurlijk volstrekt ondergeschikt. Ook al hebben verschillende onderzoeken allang aangetoond dat het benoemen van etnische afkomst irrelevant is bij jeugdcriminaliteit

Dus nog maar wat heugelijke feiten zonder daarbij stigmatiserende etiketjes te gebruiken:

De belangrijkste ontwikkelingen onder de minderjarigen zijn:
• Sinds 2008 is er een daling in (absolute en relatieve) aantallen minderjarige verdachten ongeacht individuele en gezinskenmerken, regio en type misdrijf.
• Er is sprake van een daling in (absolute en relatieve) aantallen minderjarige strafrechtelijke daders ongeacht sekse en type misdrijf.
• Er is een afname in het relatief aantal minderjarigen dat een Halt-straf krijgt, maar het laatste jaar is er een lichte stijging onder jongens.
• Het (relatieve en absolute) aantal afdoeningen door het OM daalt, maar verhoudingsgewijs zijn er wel meer beleids- en technische sepots.
• Het (relatieve en absolute) aantal afdoeningen door de ZM daalt, maar verhoudingsgewijs zijn er wel meer zaken met een vrijspraak.
• Kortom, onder minderjarigen is sinds 2007 sprake van zowel een afname in zaken die door het OM (overwegend lichte feiten) als in zaken die door de rechter (overwegend, maar zeker niet uitsluitend, zwaardere feiten) worden afgedaan.

De belangrijkste ontwikkelingen onder jong volwassenen zijn:
• Het (relatieve en absolute) aantal verdachten daalt ongeacht individuele en gezinskenmerken, regio en type misdrijf.
• Het aandeel daders onder jongvolwassenen neemt vooral tussen 2009 en 2010 sterk af.
• Het relatieve aantal OM-afdoeningen onder jongvolwassenen is met name de laatste twee jaren sterk toegenomen.
• Het relatieve aantal ZM-afdoeningen onder jongvolwassenen neemt sterk af tot op historisch laag niveau in 2012.
• Kortom er is een afname van de geregistreerde criminaliteit onder jongvolwassenen, met name het aantal zaken dat wordt afgedaan door de rechter (overwegend ernstige feiten) neemt af, terwijl er meer zaken worden afgedaan door het OM (overwegend, maar niet uitsluitend, lichtere feiten).

(bron: Monitor jeugdcriminaliteit pdf)

7 gedachten over “Geweldig nieuws: jongeren minder vaak verdacht”

 1. Een verdachte is nog geen schuldige toch? Dat de helft van de verdachten allochtonen zijn kan m.i. alleen maar betekenen dat de politie zo racistisch als de pest is.

 2. Staat er ook in hoeveel van die verdenkingen uiteindelijk leiden tot een veroordeling, en of die verhouding bij alle groepen hetzelfde is ?
  Ik ben ook weleens verdacht geweest. Ik had niks misdaan.

  Het zou ook weleens goed zijn als alle vormen van criminaliteit gemeten werden. Dus ook verkeersovertredingen, belastingontduiking, verzekeringsfraude, etc. Dat zou een eerlijker beeld van de omvang van criminaliteit geven.

 3. Het zal best dat er in verhouding meer “allochtone” dan “autochtone” jongeren zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Ik kan me dat wel voorstellen.
  Ik ben echter niet op de hoogte van een omvattende studie die de oorzaken daarvan eens onderzocht heeft. Ik kan me echter voorstellen dat door de maatschappij uitgekotst voelen en het verminderde toegang tot fatsoenlijk onderwijs er aandeel aan hebben. Bovendien zou ik willen weten om wat voor vergrijpen het gaat. Overtredingen tegen het verblijfsrecht, bijvoorbeeld, telt voor mij anders dan een gewapende overval of geweld.
  Uiteraard zijn alleen veroordelingen van belang, niet arrestaties.
  Als iemand van zo’n onderzoek weet heeft, hoor ik dat graag.

 4. Als je de aanhef goed opneemt en nadenkt, ga je beseffen dat er hier in wezen gaat om wat in de hoofden van rechercheurs en overeenkomstige diensten gebeurt.

  @GJ heeft volkomen gelijk met zijn constatering.

 5. Dat allochtonen overal voor verdacht zijn blijkt dan een xenofoob probleem naast vele anderen, van de Staatsdiensten eigen te zijn.

 6. Jullie kennen die borrelpraat op verjaardagen door de Telegraaf lezende tokkies (as from this day forward: Tele-Tokkies) toch wel: ‘ja maar ik ken iemand en die zit in de WAO maar rijdt wel een dikke Mercedes met een bakkie erachter’?
  Nou mijd ik dergelijke ‘gezellige’ en verheffende bijeenkomsten altijd als de pest maar soms is het niet te vermijden.
  Als het dan gaat over ‘aaaaaaaaaaaaaaaaal die criminele kut Marokkanen’ kom ik altijd met de opmerking ‘ja maar ik ken een heleboel Marokkaanse, Somalische, Afghaanse jongeren die het heel erg goed doen.’ En het is niet eens fantasie, het is de werkelijkheid. Ook zie ik regelmatig jongelui van Nederlandse komaf die gewoon samen optrekken, lol trappen en weet ik wat meer – van het leven genieten – met jongelui van buitenlandse komaf en dat geeft mij een gevoel van warmte, optimisme en hoop.
  Fuck Sybrand Buma, fuck Fsscher, fuck Ibrahim Wijbenga, fuck de haatpausen van de Volksche Haat- & Lasterbode, fuck EO-kwijl Andries Knevel en fuck al die handelaren in haat en – uiteindelijk – massamoord.

 7. Er zitten nog steeds meer autochtonen dan allochtonen in onze gevangenissen. Dit feit wordt zelden of nooit vermeld of bewust door de media weggedrukt.Nee, dat het aandeel van (jonge) allochtonen stijgt, dat is juichvoer voor het PVV clubhuis.Weer een “argument”om te roepen dat DE allochtoon niet deugt en hier niet thuishoort.

Reacties zijn gesloten.