Positieve vrijheid veroveren

Liberalen bestaan. Nee, niet de VVD’ers. En sommige liberalen zeggen en schrijven nog wel eens iets redelijks.

Positieve vrijheid is nodig om een menswaardig en vooral zinvol leven te kunnen leiden. Wat hebben analfabeten aan de vrijheid om te lezen wat ze willen, als ze niet kunnen lezen? Wat heb je aan de vrijheid van gedachte als je geen kennis kunt nemen van de feiten? Wat ben je met de vrijheid van meningsuiting als je omwille van religieuze of culturele tradities geen kritiek mag uiten? De negatieve vrijheid leidt niet tot ware vrijheid omdat de mogelijkheden ontbreken om je als mens te ontplooien, om kennis op te doen, of om bewuste keuzes te kunnen maken. Mensen moeten in staat worden gesteld om hun vermogens, zeg maar hun talenten, te ontwikkelen en te gebruiken. “Echt vrij is slechts diegene die over het vermogen beschikt om die keuzes te maken die overeenstemmen met zijn morele wezen, zodat hij in zijn eigen handelen universele, menselijke waarden verwerkelijkt”, aldus Gescinska.

Het is een citaat uit een artikel van Dirk Verhofstadt. Voor rechts Nederland wellicht leerzaam om er kennis van te nemen.

Terzijde: Positieve vrijheid is een concept dat is ontwikkeld door de filosoof Isaiah Berlin. Hij wordt door Verhofstadt niet genoemd.

8 gedachten over “Positieve vrijheid veroveren”

 1. “We moeten sociale instellingen bouwen, doorgevoerd door de macht van de staat, voor de bescherming van de economisch zwakkeren tegenover de economisch sterkeren”, aldus Popper, een stelling die verder werd uitgewerkt door Dahrendorf.

  De huidige Nederlandse neoliberale politiek werkt precies in de tegenovergestelde richting van afbreken van elk mogelijke bescherming van de kant van de staat.

  We zijn nu slachtoffers gevallen van fetisjistische “vrije markt” politiek, aangestuurd door een superrijke (VVD) elite die alleen op cijfertjes let en niet op de mensen.

 2. “Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.” Dat is een grote waarheid.

  Dit zijn ongelijke situaties die hij blijkbaar verdedigt als een soort natuurwet.

 3. Eigenlijk word ik wat narrig van die club. Er is geen maatschappelijke keuze die ze voorleggen, maar een manier om tot maximale vrijheid van een individu te komen, in wezen een superkapitalistisch model verpakt in wollige praatjes.
  Ook als je ziet wie er die club sturen, naja.

 4. Nou, ik lul maar door tegen mezelf. Van recente oorsprong komt deze “Liberales” uit de VLD van Guy Verhofstad, waar ze ook het kopje onderwijs van hebben overgenomen.

  [ Deze tekst werd opgesteld naar aanleiding van de studiedag ‘Onderwijs, de grondstof van Vlaanderen’ die VLD en NCD organiseerden.]

  http://www.liberales.be/standpunt/liberalesonderwijs

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Vlaamse_Liberalen_en_Democraten

  De NCD ( Nieuwe Christen Democraten) is zo rond 2002 opgegaan in de VLD

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST30042002_001

  Als gastsprekers nodigt men nu bijvoorbeeld de o zo keurige D66-er Jan Terlouw uit.

  En:

  27 september: 5de Popperlezing met minister-president Mark Rutte.

  http://www.liberales.be/activiteiten

  Snap je? Een gewone ordinèèèère liberale vrije marktclub overgoten met quasi intellectuele prietpraat.

 5. @4: “Nou, ik lul maar door tegen mezelf.”
  Nee hoor, ik volg je helemaal. Liberales.be is op zich niet onaardig, maar ze hebben nogal last van een lui oog.

  @Sjaak: “Positieve vrijheid is een concept dat is ontwikkeld door de filosoof Isaiah Berlin.”
  Ja, evenals negatieve vrijheid. Berlins kritiek op Mill was vooral dat deze een dergelijk onderscheid was vergeten te maken, en kennelijk vnl. positieve vrijheid in z’n achterhoofd had gehad. Berlin ging dan ook vrij diep in op juist het negatieve vrijheidsbegrip (de vrijwaring van drang en dwang).

  Gescinka grijpt weer helemaal terug op Mill, alsof Berlin aan haar voorbij gegaan is. (Hier bv. http://www.filosofiemagazine.nl/nl/artikel/28565/alicja-gescinska-ik-zocht-een-betere-wereld.html betoogt ze dat critici van pos. vrijheid niet zo moeilijk moeten doen, zonder het ook maar 1 moment over die andere kant van de medaille te hebben.) Het lijkt mij dat zowel positieve vrijheid zonder negatieve, als vice versa een sneue situatie opleveren, en dat ze dus allebei (terug)veroverd dienen te worden.

 6. @Le Roi,

  De nodige kritiek op Liberales.be is mogelijk. Maar ik heb de tekst vooral bedoeld voor de ‘rechtse’ lezer, die hier af en toe rondneust. Ook in liberaal opzicht is er een veel genuanceerder verhaal te brengen dan wat hier in Nederland gangbaar is vanaf de PvdA en verder rechtsaf.

 7. @5: en @6:

  Positieve en negatieve vrijheid, zullen we in de zweethut verder babbelen? 🙂

  Vrijheid is vrijheid.

  Maar ik hou het graag simpel.

 8. @5 Joke,

  Je hebt helemaal gelijk dat beide vrijheden belangrijk zijn (en in balans). Ik kan hier echter niet diep op ingaan.

Reacties zijn gesloten.