19-06-2013: Vluchtelingen in actie rond overleg in de Tweede Kamer

Op 19 juni 2013 zal er weer een Algemeen Overleg (AO) vreemdelingenzaken plaats vinden in de Tweede Kamer. Wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit het Vluchthuis zullen voor het debat actie voeren en het debat bijwonen.

In het AO zal onder andere gesproken worden over over de hongerstakende vluchtelingen in de detentiecentra Rotterdam Airport en Schiphol. Er zal ook een kabinets reactie worden gegeven op het ACVZ rapport over detentie van vluchtelingen, afgelopen 29 mei 2013 kwamen zij met een vernietigend rapport. Belangrijke punten als het aan ons ligt, maar we willen ook dat er over onze situatie gesproken word. Het zomerreces begint al weer bijna en dat betekent dat wij na jaren actie voeren weer 2 maanden moeten wachten tot er verder gewerkt kan worden aan een oplossing.

Om 09:00 zal de actie op het plein beginnen en om 10:00 zullen wij naar binnen gaan om het debat bij te wonen. Wij nodig je va harte uit om ook mee te komen demonstreren.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: No-Border