Vragen over schending privacy mensen met een uitkering

De onderwerping van uitkeringsgerechtigden schrijdt voort:

EINDHOVEN – Het bericht dat Eindhovense ambtenaren hebben geprobeerd aan medische gegevens van uitkeringsgerechtigden (of -aanvragers) te komen, heeft geleid tot politieke vragen.
(…)

Aanleiding is een bericht in het ED over een gesprek van huisartsen met SP-wethouder Jannie Visscher. Daarin vertelden de huisartsen dat enkelen van hun Eindhovense collega’s en hun patiënten door ambtenaren van de sociale dienst onder druk gezet zijn om medische gegevens te verstrekken. De huisartsen hebben dat -na ruggenspraak met de Landelijke Vereniging van Huisartsen- niet gedaan. De huisartsen en de wethouder vinden het gedrag van de ambtenaren ontoelaatbaar. (Eindhovens Dagblad)