Wie komt als beste uit de tbs-bus?

Volgend jaar wordt mijn tbs-kliniek beoordeeld op recidive. Dat heeft consequenties natuurlijk.

Zo gaat onze kliniek minder tbs’ers opnemen die al eerder opnieuw in de fout zijn gegaan. Want onze kliniek gaat nu haar eigen berekeningen maken wat betreft het accepteren van een tbs’er.

Zo onderzoeken we nu welk type crimineel het vaakst recidive pleegt. En u begrijpt, ook daarvan nemen we zo weinig mogelijk tbs’ers op. Zodat we ons straatje netjes schoon kunnen houden en als een van de besten uit de tbs-bus kunnen komen.

Want met minder recidive krijg we meer klanten van Teeven. En we willen er zoveel als maar mogelijk is. Want Teeven wil dat de beste tbs-kliniek van de klas extra veel tbs’ers krijgt.

En met meer tbs’ers krijg ik als directeur van mijn kliniek een fikse bonus. Want voor wat hoort wat.