Stroomversnellers van de studentenbeweging

Het is heel duidelijk dat de tijd van de ongebreidelde macht van de managers in het onderwijs verleden tijd is. Een diepe onderstroom die sinds een paar dagen aan de oppervlakte komt, wil, vrij vertaald, macht aan de studenten en docenten. Symbool hiervoor zijn de Algemene Vergaderingen (General Assemblies) in de hal van het Maagdenhuis geworden waar iedereen aan kan meedoen. Daar nemen we, als deelnemers aan de acties, samen breed gedragen besluiten. Door de mensen over wie het gaat. Dat is in schril contrast met de achterkamertjes van hetzelfde gebouw waar Louise Gunning met haar vriendjes van het College van Bestuur (CvB) met “een kleine groep” orders bedacht voor de honderden medewerkers en studenten. Minder managers, meer democratie Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat er een opstand tegen de macht en maniertjes van de nieuwe managerskliek is uitgebroken. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak