Joost Taverne (VVD) heeft twee jaar gewerkt aan afschaffing rechtsstaat

Tenminste, heel veel anders kan ik het niet opvatten als ik lees dat Joost Taverne vindt dat de regering volgens het Kamerlid niet in de wielen mag worden gereden door de rechter “als ze beloftes aan de kiezer wil uitvoeren”. Taverne vindt namelijk dat de Kamer voortaan moet beslissen of wetten aan internationale verdragen voldoen in plaats van de rechter. Maar natuurlijk. Beloftes aan de kiezer gaan boven alles. Je belooft bijvoorbeeld dat alle Marokkanen op een wrak bootje richting Marokko gezet mogen worden, moet je eens zien hoeveel stemmen je krijgt. En dan wil je niet dat een of ander internationaal verdrag dat tegenhoudt, nietwaar?

Dit houdt eenvoudigweg in dat Taverne de scheiding der machten wil opheffen, de basis voor de rechtsstaat zoals wij die kennen. Tuut. Tot zover deze ‘liberaal’.

41 gedachten over “Joost Taverne (VVD) heeft twee jaar gewerkt aan afschaffing rechtsstaat”

 1. Je formuleert het exact: afschaffing rechtsstaat.

  Charles Montesquieu lag net zo lekker rustig in zijn graf. Door Taverne ligt hij te draaien en te woelen.

 2. Hele gevaarlijke club die VVD en in hun kielzog de PVV en al die onnatuurlijke gristelijke partijtjes.

  1. arbeids wetgeving aanpassen ten nadele van werkenend en ze zo makkelijk in de pool der slaven te werpen.
  2. rechtsbijstand afschaffen en dus te duur voor het plebs zich te kunnen verdedigen.
  3. bijstand nu voor een verplichten tegenprestatie. Dit komt achter de deuren natuurlijk in eerste instantie vanuit de VVD en dan via hun handlangers de PVDA.

  En nu hier weer aan de rechtspraak willen sleutelen. En vergeet ook niet die CDAer Donner die via het vorige kabinet Rutte I op een positie is gezet hun eigen wetten te kunnen toetsen.

  Ze spelen een heel fout schaakspel die rechtse partijen.

  Maar ja dit blijft een NSBachtig landje met een saus van communisme gemixed met facisme.

 3. @1,

  “Wie verkiest de populistisch-xenofobe debielen en nietsnutten op hun plaats?”

  Onder andere ‘het klasje van’ een of andere politieke, op EU-niveau (vaak af)wezige, plucheplakker.

  VVD is met een politieke opmars bezig, linksom via (de toezeggingen van) PvdA, rechtsom via de fascistoïde PVV. Roerende in het potje van ‘alle burgers’, waar Mcarthy z’n focus ooit op legde – angsthazen.

  De Nederlandse politiek, VoC zelfs indachtig, is saai. Afschaffing rechtsstaat? Werkelijk?

  Het gebazel van een Joost Taverne is ook niet anders te zien alszijnde gebazel van een zoveelste Thorbecke minachtende.

  Ik ga een boek lezen! F’em. 😀

 4. Het heeft uitsluitend te maken met toetsing aan internationaal recht. Het nationale rechtssysteem blijft onaangetast. Om te spreken van afschaffing van de rechtsstaat is gewoon flauwekul. Internationale verdragen juridiseren onze democratie. Die democratie moet beschermd worden.
  Prima voorstel van Joost Taveerne, daar zullen democraten het over eens zijn.

 5. “daar zullen democraten het over eens zijn”

  Deze zelfbenoemde (ongelovige) Anarchist glimlacht.

 6. @Liera: daar gaat nog steeds de rechter over, niet omhooggevallen mislukkelingen als Joost Taverne.

 7. Inderdaad Laurent, en dan zo’n applausmeter die aangeeft of de persoon schuldig is of niet. Lekker dagje uit. Net de televisie maar dan echt.

 8. Als je een beetje gevoel voor democratie hebt dan zul je begrijpen dat internationale verdragen de democratie juridiseren. We moeten niet de rechter laten beslissen of democratisch genomen besluiten ten uitvoer gebracht kunnen worden. De democratie bepaalt het juridische kader. Nu is dat met internationale verdragen vaak andersom en dat deugt niet.
  Dus prima voorstel van Joost. Of je moet een hekel aan democratie hebben.

 9. Het Westen grijpt immers ook in andere landen in als men vindt dat daar grove mensenrechtenschendingen plaats vinden in combinatie met de aanwezigheid van waardevolle grondstoffen. Dus waarom niet de rioolrabiate klootzakjes in dit land aangepakt via Europa?

 10. Flauwekulargument. De democratie moet de rechtsstaat omkaderen en niet andersom. Daar gaat het om, niet om kletsargumenten, Laurent.
  Joost Taveerne is een goede democraat.

 11. “We moeten niet de rechter laten beslissen of democratisch genomen besluiten ten uitvoer gebracht kunnen worden.”

  Pardon? Dat is de basis van de rechtsstaat. Je beslist democratisch over wetten, en de rechter gaat over de uitvoering van die wetten. De rechter vertegenwoordigt per definitie de uitvoerende macht. Ook de beslissing tot het deelnemen aan die internationale verdragen is een democratisch proces geweest.
  Maar inderdaad; Joost Taverne kan proberen een wet aangenomen te krijgen om de rechtsstaat af te schaffen, dat is al eerder gelukt in sommige landen.

  Edit: dus de rechter beslist dat inderdaad niet, die moet de wet gewoon uitvoeren. Dus als beslist is dat die Europese wet geldt, dan voert de rechter die uit.

 12. Dat is wat je noemt een dictatuur, Laurent. Via verdragen en wetten de democratische zeggenschap inperken. Iedere dictatuur maakt daar gebruik van om naar buiten toe een acceptabel imago te verwerven.
  Je zult toch met me eens zijn dat de rechter weliswaar onafhankelijk wetten interpreteert en ten uitvoer brengt, maar nooit de macht mag hebben om democratische besluitvorming, onder verwijzing naar hogere wetgeving, te frustreren ? Dat is wat er aan de hand is. democratie wordt uitgehold omdat door internationale verdragen de zeggenschap over een aantal zaken is weggegeven.
  De voorstellen van Joost Taveerne kunnen de democratie weer terugbrengen naar het domein aar het hoort: de volksvertegenwoordiging.

 13. “De democratie bepaalt het juridische kader.’

  ‘Het gepeupel’ geeft (hanteerbare) kaders aan, mede middels jurisprudentie oftewel ‘de strafmaat’?

  Het is maar goed dat ik geen president v/d wereld ben. 😉

 14. Wetten kunnen langs democratische weg aangepast of veranderd worden. Internationale verdragen onttrekken zich aan democratische contrôle. Joost Taveerne wil die contrôle terugbrengen. Wat is daar op tegen ?
  Het is wat vreemd dat uitgerekend ik, die hier wel eens een mild “rechts” geluid laat horen, nu juist het “linkse” geluid vertegenwoordig en juist door, vooral Laurent, verrast wordt doordat hij een onvervalst uiterst rechtse maatschappijvisie te berde brengt. Vreemd, vreemd, vreemd.

 15. @Liera: Dus, als een politicus belooft dat alle Marokkanen op een wrak bootje richting Marokko gezet mogen worden (zoals Laurent als voorbeeld noemde) en die figuur krijgt een hoop stemmen, dan is dat in jouw opvatting een democratisch besluit? Vreemd, voor iemand die zichzelf als liberaal beschouwt.

 16. Je legt me woorden in de mond die ik niet gezegd heb en geeft vervolgens zélf een conclusie. Dat is een discussiestijl waar ik geen enkele waardering voor kan opbrengen. Ik vind het ook niet de moeite om op dit soort wartaal te reageren.

 17. Maar buiten dat, het is nog vreemder om de democratie buiten werking te stellen omdat de uitkomsten van democratische besluitvorming je wellicht niet bevallen. Precies wat ik eerder stelde: dan krijg je dus een dictatuur. En daarnaast, er is ook nog zoiets als een Grondwet.

 18. @Liera: Wat ik je in de mond legde is de consequentie van het standpunt dat je inneemt, dat democratische besluitvorming de inhoud van verdragen moet kunnen overrulen. En dàn krijg je dus een dictatuur, namelijk een maatschappij waarin mensenrechten niet zekergesteld zijn.

 19. Ik geef het op. Tegen onkunde valt niet te discussiëren. Jammer Joke. Democratische besluiten zijn in jouw ogen een dictatuur. Ongelofelijk wat een kromme kletspraat.
  En Marc, je moet je bij de discussie houden. Maar ik zie dat je inhoudelijk, zoals gewoonlijk,niets te melden hebt en dus maar gaat schelden. Komt wel dom over.

 20. @Liera: Goh, ben je nou alweer door je argumenten heen. Ik probeer van jou te weten te komen wat je ervan zou vinden als de volksvertegenwoording een ondemocratische wet aan zou nemen – of bestaat er helemaal niet zoiets in jouw denkraam? De klassieke liberalen, waar we de scheiding der machten e.d. aan te danken hebben, waren anders juist zeer alert op die neiging van een democratie om zichzelf om zeep te helpen. Maar jij, die overal het spook van de dictatuur ontwaart, wil ‘m hier pertinent niet zien. Maar goed, moeten die Marokkanen van jou nou in dat lekke bootje gedreven worden, of gaat dat toch ietsje te ver?

 21. Joke stelt de goede vraag aan Liera die blijk geeft geen argumenten te hebben behalve de diep verborgen hypocrisie en xenofobie in een sausje van selectieve benadering van de wetgeving gegoten zuiver ten eigen ultrarechtse baten..

  @Liera, zou je denk ik niet zoveel succes met je poging tot hersenspoelen op Krapuul.nl gaan boeken.
  Wat je op basis van je hier aangegeven gedachtengoed eigenlijk zou moeten doen is een audiëntie bij zijn Excellentie de Minister van Buitenlandse zaken aanvragen om je standpunten aan hem helder te maken zodat hij voortaan een verklaring naar alle onze Internationale partners zou kunnen sturen met inhoud dat alle verdragen die Nederland ooit ondergetekende heeft, zijn volgens Nederland (jij en Joost dus) arbitrair geldig en eigenlijk zonder bindende consequenties.

  Pas dan heb je werk als PVV-er (oftewel ultrarechtse VVD-er) goed gedaan. Neem zeker ook Joost Taverne op je audiëntie mee, want belangrijk voor de samenwerking.

 22. Liera is een autist ze kan er niks aan doen. Geen empathie en leven in een eigen droom wereldje van een roomblank Nederland met Wilders aan het roer.

  Heb haar al eens geadviseerd zich te laten testen. Ik heb haar ook een feilloos op haar aansluitend stukje bijgevoegd over spiegel neuronen.

  De VVD sleutelt graag aan de rechtstaat. Dit om hun macht en greep op de maatschappij te kunnen blijven behouden. Ze staan voor die 1% en geloven in trickle down sprookjes.

  En ELKE DAG komen ze in het nieuws voor corruptie schandalen, dit soort rechtstaat ongein en tal van andere zeer negatieve zaken. En toch blijven types als Liera dit verdedigen. Ze zien dat het gras groen is maar beweren telkens anders…..

  Hervormen is bij de VVD de meerderheid arm en afhankelijk houden ten bate van die graaiers. Volgevreten omhoog gevallen meeliftende maatpak parasieten.

 23. Een cursus staatsrecht, internationaalrecht en redeneren is nodig voor ik hier ga reageren. 😉
  En zoals gebruikelijk: Liera spreekt zich-haarzelf ook hier tegen.

 24. Zoals al eerder gezegd, de VVD is al heel lang bezig met een campagne tegen het internationaal recht. Zie bijvoorbeeld het ge-ageer van die tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het internationaal hof in Straatsburg.
  Evenzo is de VVD, partij van de grote multinationale ondernemingen en banken (het is een misvatting dat de VVD de belangen behartigt van MKB en middenstand), bedzig het nationale recht te ondermijnen en ten grave te dragen.
  De rechtstaat is feitelijk al dood voor een heleboel mensen die de torenhoge advoctaatkosten en griffierechten niet op kunnen brengen. De rechtstaat is feitelijk al dood als iedereen gevolgd en afgeluisterd wordt, als ieders internet en sms-telefoonverkeer wordt vastgelegd. De rechtstaat is al dood als er sprake is van jacht op mensen met een kleurtje dat niet roomblank is en als er – hoe ziek kan het zijn – zelfs quota voor vangsten bestaan alsof het gaat over haring in de Noordzee.
  Een volk dat zich bewust is van haar rechten en die kan afdwingen is lastiger uit te buiten dan een volk dat elkaar in de haren vliegt en wantrouwt, dat onzeker en angstig is en met zich laat sollen…

 25. Bij rechtse partijen weet je zeker dat de intentie achter hun plannen fout is.

  De VVD is er maar voor enkel een paar die hun zakken vullen met ONS geld!

  Die 1000 euro van Rutte……….. dat je dan denkt dat je als arbeider in een koopwoning (die je moet verkopen vanwege ontslag dankzij VVD wanbeleid) dat gebukt gaat onder een woekerpolis bij die elite hoort.

  VVD beleid is juist behoudend en vooruitschuiven tot het echt niet meer gaat en dan gaan ze via wetswijzigingen een ander pad effenen om te blijven graaien.

  Teeven komt er met een sisser af wedde! Net als die Weekers en net als Wiegel die ook niet positief in het nieuws was etc….

  Wanneer stopt dit ?

 26. Ook des rechts zijn die praatjes gelijk een autoverkopert.

  “Het was om je vingers bij af te likken”

  “Dit is het beste kabinet na de 2de wereld oorlog”

  Die ongelovelijke arrogantie dat zelfgenoegzaamheid.

  En alle feiten spreken dit tegen. IEDERE DAG WEER!!!! lees dit en laat het bezinken in die botte hersens!

  Werkloosheid neemt toe

  Armoede groeit

  Voedselbanken dit en dat

  Corruptie lijkt wel een topsport….

  Schiet mij maar lek maar volgens mij heeft deze jongen gewoon gelijk en zie ik het helemaal juist!

 27. En nog zo een leugen van VVD.

  Hun partij kas heeft chronische tekorten. Terwijl die van de SP wat je ook van ze mag vinden op orde is en zelfs dat ze het teveel terugstorten in de STAATSKAS.

  Dan moet er toch een lampje gaan branden ?

  De economie kon toch wat VVD gebruiken ? Ja dat heeft het MKB gemerkt…….. en lieg niet dat het nu alleen aan die “linkse” PVDA ligt want dat is ook nog weer zo een leugen. PVDA is VVD is rechts!

  Ik snap echt niets meer van sommige mensen…….

 28. @Leon, bij de voedselbanken schijnt de Nederlandse Robin Hood in Breda opgestaan te zijn.
  Je weet wel – de originele Robin Hood uit Nottingham die steeds de Sheriff aldaar deed beroven om vervolgens het winst onder het volk uit te delen.
  Er zijn talloze films hierover gemaakt met bijvoorbeeld in de hoofdrol Russel Crowe of Kevin Costner die het verhaal vertellen.

  Langs de kantlijn is mij uit de commentaren over de Nederlandse Robin Hood opgevallen dat men o.a. ook bij OM of officiële instanties de regels van de Rechtstaat niet kent en niet in acht neemt.
  Deze onkunde indien niet bewust uitgespeeld, want dan is het nog erger, kan de Rechtstaat alleen stelselmatig ondermijnen.
  De basisprincipe van de Rechtsstaat is dat indien iemand veroordeeld en zijn veroordeling uitgezeten, heeft hij het recht nader om als gelijkwaardig oftewel niet meer crimineel beschouwd te worden en mag men niet zomaar hem van alles betichten of jammeren erover. Dit is niet aanvaardbaar, doch deden de media allemaal graag mee net als met de lynchmob in de Lage Zwaluwe in Brabant.
  Dit is zeer kwalijk te noemen en naar mijn mening strafbaar. Deze man, weliswaar niet met de beste verleden, heeft dit gedaan wat menig stinkende rijke nederlanders nooit doen – een medemens belangeloos helpen.

  @Ralph, “Een volk dat zich bewust is van haar rechten en die kan afdwingen is lastiger uit te buiten…”
  Helemaal mee eens – Wilders en zijn Partei voor Vrijheid van Windmolens zijn niet toevallig door Bolkestein/VVD gelanceerd. Maak van de allochtonen, buitenlanders zondebokjes, (Polenmeldpunt, “volstrekt normaal, hoor”) en laat het volk tegen elkaar het uitvechten zodat de banken hun bonussen rustig kunnen blijven innen.

  “Participatie”maatschappij inderdaad, vooral voor de managers overal die in de vette winst altijd willen participeren maar zelf zelden de handen aan echte werk vis willen maken.

 29. Het enige dat een volksvertegenwoordiging zou kunnen beslissen, is uit het internationale verdrag in kwestie te stappen. Gebeurt dat niet, is dit verdrag deel van het raamwerk aan wetgeving waar de rechter zijn beslissing op baseert en waar de volksvertegenwoordiging zich aan heeft te houden. Punt.

 30. @Liera, Liera een gedachten experimentje: De democratische besluitvorming met betrekking tot Wet X geeft een positef resultaat, d.i. de meerderheid plus 1, De rechter toest nu Wet X aan de Nederlandse Grondwet, en komt tot de conclusie dat Wet X in strijd is met de Nederlandse Grondwet. Wat nu Liera? de Grondwet of de democratische meerderheid. Let wel wijziging van de Grondwet vraagt een grotere meerderheid dan de helft plus 1. Wat nu als Wet X een wijziging inhoudt van die Grondwet? Mvrgr.

 31. @Liera. Toevoeging.
  Let wel het waren de liberalen(Thorbecke) die trias politica in werking hebben gesteld.

  Trias Politica:

  1 De Kamer is de wetgevende macht
  2 Het kabinet is de uitvoerende macht
  3 De rechterlijke macht is onafhankelijk en TOEST de wetgeving.

  Dit is de basis van de Nederlandse democratie.

 32. @Liera en anderen op krapuul, ik heb er erg weinig of helemaal niets mee om individuen, i.c. andere schrijvers op krapuul, uit te schelden of te “demoniseren”. Beschaving blijft m.i. belangrijk. Kritiek is ok, politici flink de maat nemen zeer zeker. Beschaving en fatsoen echter maken ons wat wij zijn. Mvrgr aan alle krapuul.

 33. @Iaerwainbenadar: “De rechter toest nu Wet X aan de Nederlandse Grondwet, ..”
  Ah, maar da’s nou juist het probleem: in Nl. geldt een toetsingsverbod wat de grondwet betreft. Daardoor zijn rechters wel gedwongen om internationale verdragen als toetsingskader te nemen – wat VVD-achtigen de kans geeft om te roepen dat er ondemocratische supranationale krachten aan het werk zouden zijn. Als je ze dan de hamvraag stelt, nl. of ze dan vóór toetsing aan de grondwet zijn, dan vallen ze meestal door de mand en blijkt dat ze liever niet willen dat enige rechterlijke macht hun pad zou kunnen doorkruisen.

 34. @Joke Mizee. je hebt gelijk, in die zin dat formele wetten niet aan de grondwet mogen worden getoest echter materiele wetten wel. Veelal zijn formele wetten ook materiele wetten maar mogen vanwege het formele beginsel niet getoest worden. Dat maakt het gedachtenexperiment @Liera niet ondeugdelijk. Indien Wet X puur materieel is mag zij wel getoest worden.

 35. @joke mizee, sorry kan het accent grave niet vinden, de partij van j. taverne heeft zich lang geleden al vastgelegd dat er aan internationale verdragen kan worden getoest. Dit is een “leuk politiek” opzetje dat geen doorgang zal vinden domweg omdat Nederland zich dan buiten de internationale rechtsorde begeeft. En dan is 1 fluitje uit Washington D.C. genoeg en loopt Nederland weer keurig in de pas. (JSF):)

 36. Meisjes als Liera zijn beperkt. Kan ze niks aan doen vrees ik.

  Volgende voorbeeld voor de kronkels van rechts. Blok zijn huisvestingsplannen. Ooit las ik op GS dat daar iemand zei dat de problemen aldaar nog erger waren geweest als de SP aan de macht zou zijn geweest. Maar de persoon ziet dus in dat blok het volkomen verkloot want hij geeft toe dat het dus niet goed gaat onder Blok.

  Ze zien een VVDer hun huis in fik steken (Blok) ze staan ernaar te kijken er is geen enkele SPer in de buurt en ze roepen allemaal weg met de SP! …….. HOE!!!???? HUH!?? WAT!!?? Hoekomt het zo scheef in die koppen van ze. Ze ZIEN minister Blok “de misdaad” plegen…….. maar draaien het het zo om dat ze het over de SP hebben ? Niet dat ik de SP geweldig vind overigens genoeg stof om die ook ernstig on de de loep te nemen.

  IK SNAP DIT NIET MEER en dat gaat ook zo bij elk ander onderwerp. Als ze maar “links” de schuld kunnen geven ook al is het duidelijk dat rechts de boosdoener is. ANDERMAAL!

  En weer met tal van corruptie schandalen en pogingen de wet naar hun hand te zetten om te kunnen blijven parasiteren. En dan niet janken over de bijklussende bijstandsmoeder want dat is letterlijk 10tjes werk. Nee die miljarden fraude van die maatpakken daarvan gaan we naar de kloten!

 37. Inderdaad is Joost Taverne al zo’n twee jaar bezig met zijn shit. Op 24 februari 2012 schrijft LRD op Krapuul: ‘VVD: Europa verstoort bruine dromen’.

  Toen werkte Taverne nog samen met Stef Blok en Klaas Dijkhoff. Maar Taverne lijkt de ideoloog (iemand als Martin Bosma van de PVV) achter de achterlijke voorstellen om internationale verdragen niet toe te passen in Nederland. Hij gaat maar door.

Reacties zijn gesloten.