Waarom dwangarbeid ingevoerd wordt

Wie verplicht wordt om voor een bijstandsuitkering te werken, krijgt geen salaris. De “klantmanager” wijst in sommige gevallen aan waar je wat moet gaan doen. Je hebt geen keus, je kunt niet weigeren. In de nieuwe plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma die 1 juli 2014 dreigen in te gaan, kun je ongeacht je persoonlijke omstandigheden standaard drie maanden worden uitgesloten van een uitkering. Met andere woorden: “je doet wat wij zeggen, anders kun je verrekken”.

Nu is het best denkbaar dat dergelijke vormen van werken voor een uitkering de kansen op betaald werk kunnen vergroten. Bijvoorbeeld als je op een werkervaringsplaats scholing of intensieve begeleiding krijgt, waarbij je veel leert. En als er afspraken met werkgevers zouden zijn om de mensen na korte tijd in dienst te nemen. Formeel moet een werkgever een “intentieverklaring” tekenen dat hij iemand met een participatieplaats na verloop van tijd in dienst neemt. Vaak vraagt het uitvoerende reïntegratie-instituut niet eens zo’n verklaring om maar te kunnen scoren met zoveel mogelijk mensen op een participatieplaats. En zeer vaak wordt die “intentieverklaring” niet omgezet in een contract (Lees verder bij de bron van dit artikel).