Groot-Brittannië: dwangarbeid stap voor stap onwerkbaar maken

Al eerder berichtte Doorbraak over de actiegroep Boycott Workfare die zich in Groot-Brittannië bezighoudt met de strijd tegen dwangarbeid. Doorbraak heeft de groep uitgenodigd om op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei in Amsterdam en Leiden te komen spreken en zo ervaringen en ideeën uit te wisselen. Tot nu toe heeft Boycott Workfare diverse successen geboekt, successen die een collectief handelingsperspectief bieden in de strijd tegen verplicht onbetaald werken en tegen andere aanvallen op de onderklasse. De campagne van de actiegroep is onder meer gericht op het verzamelen van informatie over workfare, het Britse stelsel van dwangarbeid. Met name bedrijven die profiteren van dwangarbeid en zo gratis arbeiders in de schoot krijgen geworpen, worden op de kaart gezet en aangeklaagd. Boycott Workfare verspreidt de informatie die uit onderzoek naar boven komt en organiseert acties tegen bedrijven die uitkeringsgerechtigden inzetten, met als doel om de profiteurs van dwangarbeid onder druk te zetten. Zo protesteerden activisten tegen de Body Shop-keten, die ook gebruik maakte van dwangarbeiders. Al vrij snel krabbelde het bedrijf terug, mede omdat men een mens- en milieuvriendelijk imago wil hooghouden. Men kondigde aan niet meer deel te nemen aan het workfare-programma. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak