Koningshuis verboden en ontbonden

Den Haag, 22-4-2014

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat het Koningshuis wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om het Koningshuis te verbieden en te ontbinden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen.

Het hof heeft de vordering echter afgewezen. De reden daarvoor was dat de samenleving volgens het hof in staat is zich te weer te stellen tegen ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn. De samenleving dient ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Koningshuis de gevaren van sociale, maatschappelijke, culturele en economische ongelijkheid alsook die van antidemocratische opvattingen en absolutisme bagatelliseert, dergelijke gevaren zelfs verheerlijkt en dergelijke opvattingen ook propageert. Sociale, maatschappelijke, culturele en economische ongelijkheid, antidemocratische opvattingen en absolutisme het verheerlijken en propageren daarvan is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de fysieke en geestelijke integriteit van mensen, die daardoor grote en blijvende psychische schade kunnen oplopen.

Juist mensen en met name mensen die niet ‘passen’ in het wereldbeeld van het Koningshuis en daartegenover kritisch staan dan wel zich er tegen verzetten behoeven bescherming tegenover het Koningshuis dat dergelijke sociale, maatschappelijke, culturele en economische ongelijkheid verheerlijkt en propageert alsook antidemocratische opvattingen en absolutisme, omdat zij in het algemeen door hun levenswijze en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat het Koningshuis wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de fysieke en geestelijke gezondheid en de rechten en vrijheden van mensen.

4 gedachten over “Koningshuis verboden en ontbonden”

 1. Helaas helaas, in Nederland wordt “recht” gesproken in naam van de koning(in)…

 2. denk eens aan alles wat het huis OranjeNasau voor ons heeft gedaan?
  Dat is zoveel dat niemand het schynt te weten, dus deze Doorluchtigheden zyn zeer bescheiden.
  Kyken we wat bv het zweedse koningshuis kost( een fractie van de 875.000 eri salaris en de bescheiden 4.500.000 kosten vergoeding dan snappen we dat er in
  Zweden veel armoe is. Hebben ze wel AOW.
  Ze hebben daar geen eens goed brood( smorrebrot hetgeen betekend smerig brood)
  Heel de wereld benydt ons voor ons koningshuis en de 12 provinciegouverneurs en de benoemde burgemeesters

Reacties zijn gesloten.