Blair moet naar Den Haag voor oorlogsmisdaden

Cori Groenewoud (Keira) kopte op 2 aug. 2011: Tony Blair op weg naar Den Haag voor proces oorlogsmisdaden? Een vraagteken besloot de on-Krapuuls voorzichtige formulering. Nu Blair zijn ‘fouten‘ met betrekking tot de Irakoorlog heeft toegegeven, betekent dat de waarheid zijn leugenachtigheid bijna heeft achterhaald. De gang van zaken kenden we in 2011 grotendeels al. In een reactie op Keira gaf Henk Veldman aan hoe de vork in de steel zat. warcri.images

Al voor Bush president was hadden de Republikeinen al afgesproken dat bij de eerste de beste gelegenheid Irak aangevallen zou worden. Immers Saddam was niet gehoorzaam geweest. Hij moest Iran aanvallen en verslaan maar dat lukte niet. En toen had je nog de Koeweit-kwestie. Koeweit pompte illegaal olie weg onder Iran. Dat mocht van de VS. Niet van Irak. Oorlog dus. VS en UK wilden Irak binnenvallen. Want het land had massa’s vernietigingswapens waarmee ze in een klap het hele Midden-Oosten van de kaart zouden vegen. Saddam moest laten zien waar ze lagen want anders zou het oorlog worden. Saddam deed het niet. Want hij had ze niet. ( In werkelijkheid had hij ze wel volgens de VS en UK maar hij was het bonnetje kwijt.) Er is een onderzoek door de VN gedaan door Hans Blick cs. Geen wapens én geen bonnetjes te vinden.

VN verbood heel dictatoriaal VS en UK om Irak alsnog gratis massavernietigingswapens te leveren. Toen hebben Bush, Blair en God een vergadering gehouden en daarin is unaniem en heel democratisch besloten dat Irak best mocht worden aangevallen.

Veldmans verhaal blijkt er niet zo ver naast te zitten. Nu Blairs wandaden ook voor het grote publiek bekend zullen worden, hoort de volgende gang voor hem naar het Internationaal Strafhof in Den Haag te zijn om zich daar te verantwoorden.