Amerikaans ministerie van Justitie trekt aanklacht tegen Michael Flynn terug

Omdat Trump wéét dat de Republikeinen hem echt overal mee weg laten komen, sterker nog, dat de meesten zijn sluipende staatsgreep van harte steunen, heeft hij zijn persoonlijke advocaat Attorney General William Barr de aanklachten tegen Michael Flynn laten intrekken. Aanklachten met betrekking tot het feit dat hij tegen de FBI en vice-president Mike Pence gelogen zou hebben over zijn contacten met Russische ambassadeur Sergey Kislyak, wat Flynn zelf twee keer onder ede bekend heeft.

Rechter Emmett Sullivan, die deze zaak behandelt, was eerder bepaald niet mals over wat Flynn gedaan had:

“Not only did you lie to the FBI, but you lied to senior officials in the Trump transition team and administration,” Sullivan said. “Those lies caused the then vice president-elect, incoming chief of staff, and then press secretary to lie to the American people. Moreover, you lied to the FBI about three different topics, and you made those false statements while you were serving as the national security adviser, the president of the United States’ most senior national security aid. I can’t minimize that.”(Vanity Fair)

Het argument voor die intrekking is dat Flynn weliswaar gelogen had, maar dat het een irrelevante kwestie zou betreffen. Dat het irrelevant kan zijn voor een onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen als je liegt over je contacten met de Russische ambassadeur is natuurlijk volslagen absurd.

De door Robert Mueller aangestelde hoofdaanklager Brandon Van Grack trok zich overigens vlak voor deze aankondiging plotseling en zonder uitleg terug van de zaak, wat lijkt te suggereren dat hij het niet eens was met de gang van zaken.

Het kan zijn dat Trump op deze manier probeert Flynn geen pardon te hoeven geven, want ook Trump weet heel goed hoe fout het is wat hij allemaal doet. En Flynn uit de wind houden is essentieel om hem het zwijgen ertoe te laten blijven doen.

Aanvankelijk werd weliswaar overeengekomen dat Flynn zou meewerken aan het Muelleronderzoek, maar zo heel geweldig was die medewerking blijkbaar niet, want op zeker moment meende Flynn dat een en ander nu wel eens kon worden afgerond, maar toen wees  rechter Sullivan hem erop dat dat gezien de tot dan toe geleverde prestaties nog niet verstandig zou zijn:

“…when Judge Sullivan was ready to sentence the former Defense Intelligence Agency chief, only to postpone the sentence at the last minute to give Flynn more time to cooperate—and possibly mitigate his punishment some more.” (Vanity Fair)

In juni 2019 wisselde Flynn echter van advocaten en stopte hij zijn medewerking. Hij moet een signaal hebben gekregen dat het niet meer zo’n vaart zou lopen met die vervolging van hem. Zijn nieuwe advocaten begonnen toen ook met aanvallen op Van Grack. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat dat niet heel lang na William Barrs aantreden in februari 2019 als Attorney General gebeurde. Dat hele Muelleronderzoek kwam namelijk ook al verdacht kort daarna tot een tamelijk abrupt einde, waarna al gauw bleek dat Barr aangetreden was om exclusief de belangen van Trump en diens vrienden te behartigen. Hij gaf om te beginnen een misleidende draai aan de conclusies van het Muellerrapport, greep persoonlijk in om te trachten de straf voor Roger Stone lager uit te laten vallen en nu dan weer dit.

De race is nog niet helemaal gelopen, want de rechter in kwestie, de eerder genoemde Emmett Sullivan, is bepaald geen Trumpmeeloper en moet er nog mee akkoord gaan. Hij kan nog een hoorzitting houden over deze plotselinge terugtrekking, en blijkbaar zelfs een andere aanklager aanstellen:

“There’s a lot more Sullivan knows about the case, and Flynn’s lawyers’ machinations in the lead-up to the Justice Department’s meddling, that Shea is obscuring, and he has the power to order a new hearing to make everyone explain themselves under oath. It’s not like he doesn’t have experience appointing an outside prosecutor when the government’s own are not operating as they should.” (Vanity Fair)

Het is de zoveelste onvoorstelbare toestand onder deze Amerikaanse regering. Donald Trump is een gevaarlijke gek, maar William Barr en Mitch McConnell zijn de echte slopers van de Amerikaanse rechtsstaat en democratie.

(Foto: By DonkeyHotey – Michael Flynn – Caricature, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53846300)