Vluchten is niet illegaal

Even voor de duidelijkheid: vluchten is niet illegaal. Toch spreekt RTV Noord-Holland in het artikel ‘Opnieuw Syrische vluchtelingen ontdekt in trein uit Amsterdam’ zonder blikken of blozen over ‘illegale vluchtelingen’ die ‘tegen de lamp lopen’.

Laten we voorop stellen: ‘illegaliteit’ is en blijft niets meer dan een administratieve status die door de overheid verzonnen wordt. Mensen bestaan, punt; papieren of niet.

Maar diezelfde overheid heeft het nou eenmaal graag over ‘illegalen’ en de media nemen dat grif over. Zo ook RTV Noord-Holland.

We pakken het juridische kader er bij. Iemand is volgens de overheid ‘illegaal’ nadat die persoon een afwijzing heeft gekregen op een asielverzoek. Goed lezen wat er staat: NADAT iemand een afwijzing op een asielverzoek heeft gekregen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana