Gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist geen humaan alternatief

Eind mei 2014 liet staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor het migratiebeleid, per brief aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan is een speciale detentielocatie voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te openen. Deze nieuwe gevangenis moet begin 2015 gereed zijn en is gepland op het terrein van Kamp Zeist in Soesterberg. Kamp Zeist herbergt op het moment al zowel een regulier detentiecentrum als een, voorlopig tijdelijk, asielzoekerscentrum.

Met zijn plan meent Teeven tegemoet te komen aan de langlopende kritiek op het opsluiten van kinderen in het grenshospitium en in detentie- en uitzetcentra. Een coalitie van ngo’s, gecoördineerd door Defence for Childeren, voert al jaren de campagne ‘Geen Kind in de Cel’, die ook op steun van een aantal politieke partijen kan rekenen.

‘Humane’ gevangenis? (lees verder bij Indymedia)