Conservatieven in VK willen mensenrechten schrappen

De Conservatieven in het Verenigd Koninkrijk zetten een fundamentele aanval op sociale verworvenheden in. Ze willen schrappen in de mensenrechten. Het is geen proefballonnetje meer van een of andere hotemetoot, nee, het plan moet in het partijprogramma komen.

Minister van Justitie Chris Grayling heeft gezegd dat de Conservatieven het Mensenrechtenverdrag willen afschaffen zodat de uiteindelijke beslissingen in controversiële zaken gemaakt kunnen worden door het [Britse] hooggerechtshof in plaats van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
(Guardian [vertaald uit het Engels])

Dit voornemen plaveit de weg voor allerlei dictators, waaronder IS-leiders, om zonder kans op vervolging de meest barbaarse wreedheden te begaan. In Nederland wil de VVD ook die richting op.

17 gedachten over “Conservatieven in VK willen mensenrechten schrappen”

 1. Gelijk de VVD hier in Nederland, inderdaad.

  Lastig man, ‘rechten’ in een wereld waarin deze extremisten louter anderen ‘plichten’ willen opleggen.

 2. De kop dekt niet helemaal de lading: een mensenrechtenverdrag opzeggen is iets anders dan mensenrechten aan de kant schuiven. Het gaat hier om een vorm van subsidiariteit. Het Engelse ‘supreme court’ zou supreme moeten zijn. Zijn Engelse rechters zo veel slechter dan rechters in het hof voor de rechten van de mens? Ik vraag het me af.

  De Nederlandse overheid en bevolking vinden in grote getale dat over de Nederlandse pensioenpot en -rechten niet door Brussel besloten hoeft te worden. Dat kunnen we zelf af. Niet alles wat supranationaal geregeld wordt gaat erop vooruit. De Engelsen hebben hier nog een wat beperktere of strengere opvatting over. Moet kunnen wat mij betreft.

 3. @Roland: “De kop dekt niet helemaal de lading: een mensenrechtenverdrag opzeggen is iets anders dan mensenrechten aan de kant schuiven.”
  Wat mij betreft is het opzeggen van het verdrag nog even een graadje erger dan dat je erin wil schrappen. Wil je de mensenrechten op nationaal niveau regelen, dan is de bedoeling dat je eerst het EVRM implementeert in je grondwet (wat nog lang niet alle lidstaten gedaan hebben) en je moet een hooggerechtshof hebben wat kan en mag toetsen aan die grondwet. Is dat het geval, zoals bv. in Duitsland, dan heb je als het goed is nauwelijks nog ooit te maken met het Europese Hof. Maar een land als Nederland bv. wil het verdrag opzeggen zonder op nationaal niveau een (dergelijk soort) constitutioneel hof in te stellen.

 4. Jahoor, de kop dekt de lading goed. Je mag nooit vertrouwen dat de Engelse Suprême court zou altijd de juiste beslissing nemen.

  Waarom zouden ze er onderuit willen – juist omdat ze in de bepaalde gevallen naar hartelust op de bekende manier willen met de mensen rechten gaan sjoemelen.
  Wat houdt ze tegen? Jahoor, de EU, tevens supranationaal Garant voor de Mensen Rechten.

  Je zou er vanaf willen enkel indien je lid ben van de elitairen maffia die zijn eigen regels wil opstellen en de Universele Rechten wil zeker negeren en dwarsbomen. Degradatie en Decdentie.

  Of zoals Sarkozy ooit tegen Cameron zei “Indien meneer weg wil, zal niemand hem tegenhouden. Bon voyage!”

 5. Oh ja, nog 1 ding: het Europese Hof valt niet onder de EU, maar is onderdeel van de Raad van Europa (waar bv. ook Turkije en Rusland bij aangesloten zijn). Pensioenen zijn idd. een onderwerp wat bij Brussel hoort, maar voor mensenrechten moet je in Straatsburg zijn. De VVD gooit die 2 ook altijd op 1 hoop, daarbij handig meeliftend op anti-EU-sentimenten.

 6. @Joke,

  Het EVRM is natuurlijk een gezaghebbende interpretatie van de mensenrechten, maar het is niet zo dat je ‘de’ mensenrechten alleen maar kunt accepteren door het EVRM in nationale wetgeving te implementeren. De Nederlandse grondwet doet dat ook. Dat de Hoge Raad in Nederland niet mag toetsen aan de grondwet is inderdaad idioot.

  Bedankt voor je tweede punt. Had ik me onvoldoende gerealiseerd. Het doet echter niets af aan het feit dat niet alles per se supranationaal geregeld moet worden. Ten eerste (ook @nexus) zitten er in het Europees Hof ook mensen met zo hun gebreken. Ten tweede is het accepteren van jurisdictie van het hof (als nationale wegen uitgeput zijn) geen garantie dat de mensenrechtensituatie in het land goed is. Hoogstens dat 12 jaar na dato nog een instantie erover oordeelt.

 7. @Roland, jou redenering zou ook toe te passen zijn op de cassatiehof (overbodig?), of de Hoge Beroep helemaal onnodig laten uitzien enz. EVRM is onderdeel van een structuur waarbij men heeft ingebouwd ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld etnisch gekleurde rechterlijke beslissingen telkens weer te kunnen corrigeren op een volgende plaats – ERVM.

  Een Supranationaal Rechterlijke orgaan is hard nodig binnen de echte Democratie.

 8. @Nexus, sorry als ik niet helemaal duidelijk was. Een procesgang met de mogelijkheid van (hoger) beroep en eventueel cassatie is waardevol. Helemaal mee eens.

  Maar ik zie niet waarom binnen een ‘echte democratie’ een supranationaal rechterlijk orgaan nodig is. Niet alleen vanwege het “hullie”-argument (in andere tijden en op andere plaatsen bestaat of bestond deze mogelijkheid ook niet en dat ging/gaat toch prima?), maar ook omdat je je vragen kan zetten bij de benoemingsprocedure van rechters van het hof. Ten eerste is deze net zo ondoorzichtig als de benoeming van leden van de Europese Commissie. Is supranationaal altijd beter?

  Belangrijker, jij en ik kunnen de mensenrechten wel universeel vinden en universele geldigheid voorstaan, maar de interpretatie van de rechten van de mens verschilt gewoon in de tijd, per persoon en deels per cultuur. Logisch en ook niet heel erg. Maar als er onder meer een Ierse, Poolse, Italiaanse en Spaanse rechter in het Europese Hof zouden zitten heeft het voor Nederlanders bijvoorbeeld weinig zin een ‘recht op abortus of euthanasie’ te claimen.

 9. Het blijft de vraag waarom een land een andere versie dan het EVRM wil invoeren. Voor zover ik weet is het EVRM een degelijk regelwerk. Waarom zou je iets anders willen, als je de mensenrechten, zoals vastgelegd in het EVRM, wel accepteert? Ongepaste nationale trots, of toch liever een minder krachtige regelwerk?

 10. De Engelse Conservatieven hebben nota bene het EVRM helpen schrijven in der tijd. Winston Churchill heeft er aan bij gedragen. Vreemd dat zogenaamde conservatieven willen afbreken wat hun voorgangers hebben helpen opbouwen.

 11. Regels zijn alleen maar lastig voor de neo-“liberale” agenda, Cornelis. Eigen zakken eerst vullen, enzo.

 12. @Roland, er is een olifant in de kamer en die moet je zien. In Nederland doet men jarenlang alsof de olifant niet bestaat – dit is de reden dat er vaak eindelijk supranationaal moet beoordeeld worden.

  In Nederland bestaat een reëel discriminatie, xenofobie, racisme probleem tov allochtonen, buitenlanders, islamieten. Het wordt met de jaren erger en het enige wat Justitie en OM in Nederland doen is het hand boven het hoofd van de grootste instigator van dit verschijnsel Wilders/PVV met de medewerking van de muppets van de Tweede Kamer te houden.

  Enkel EVRM kan zulke etnisch gebonden discriminatie stukken goed aanpakken. Nationaal bestaat altijd een soort onwil en spastisch-etnisch reflex om niets te doen tegen iemand van de groep ons-kent-ons.

 13. @Sofia,

  Niet zo vreemd. De mensenrechten waren voor rechts een propagandamiddel in de strijd tegen het communisme. Als communistische regimes pretendeerden een maatschappij te creëren waar het gewone volk het voor het zeggen had, moesten ze zeker instemmen met mensenrechten. De naleving ervan door regeringen in het Westen toonde hun humane karakter en dat werd de burgers hier ingepeperd.

  Nu de Sovjet-Unie is verdwenen en China is omgeturnd tot een corporatieve staat, vervalt de functie van de mensenrechten als propagandamiddel. Dus weg ermee.

 14. @Roland: “maar het is niet zo dat je ‘de’ mensenrechten alleen maar kunt accepteren door het EVRM in nationale wetgeving te implementeren. De Nederlandse grondwet doet dat ook.”
  Nou, onze grondwet is wat dat betreft behoorlijk magertjes hoor, hij zou alweer een tijdje geleden ge-upgrade worden. We hebben ons er nou eenmaal aan verbonden het EVRM te implementeren, en zolang daar niks op tegen is… ja, waarom eigenlijk niet.

  Overigens realiseer ik me nu dat de EU zich in 2011 heeft aangesloten bij het EVRM. Men kan dus niet uit het EVRM stappen zonder ook uit de EU te stappen, anders heeft het nog geen zin – in die zin heeft de VVD wel een punt. Als de VVD om die reden ineens de EU niet meer ziet zitten, dan zou je haast gaan denken dat er misschien toch een soort onzichtbaar anti-neoliberaal effect vanuit gaat.

  “Maar als er onder meer een Ierse, Poolse, Italiaanse en Spaanse rechter in het Europese Hof zouden zitten heeft het voor Nederlanders bijvoorbeeld weinig zin een ‘recht op abortus of euthanasie’ te claimen.”
  Daar heb je inderdaad een heel goed punt. In de praktijk is het echter wel zo dat het Hof aansluit bij wat in een bepaald land gebruikelijk is. Ik heb geen idee of het werkelijk zo is, maar volgens mij wordt van landen met een goed functionerend constitutioneel hof het oordeel altijd wel bekrachtigd, of wordt de klagende partij meteen al niet ontvankelijk verklaard. Dus ook binnen het EVRM zijn nog plaatselijke verschillen mogelijk (zo wegen religieuze rechten voor een land als Oostenrijk zwaar (je mag katholieken niet beledigen) en voor Turkije niet (hoofddoekjesverbod)).

  @Sjaak: Dat is een hele scherpe observatie van je.

 15. Michael Portillo ,minister van defensie onder John Major zei eens in een interview:”ze kunnen zeggen wat ze willen van ons Conservatieven maar we zijn altijd democraten geweest”.Dat wordt dus ook steeds minder zie ik.

 16. @Sjaak, de propaganda ging zeker over twee onderwerpen – de verzorgingsstaat en de Universele Mensen Rechten. Zodra de Oostblok uitviel, was ook de verzorgingsstaat als concurrent niet meer nodig en sindsdien systematisch wordt in ons land afgebroken. Afbreken van het verzorgingsstaat in het Westen is het direct gevolg van het verdwijnen van de Oostblok.

  Wat Cameron/torrie/sociopathen slecht aan de Universele Mensen Rechten nu vinden is dat bijvoorbeeld de laatste garanderen de stemrecht van gedetineerden. Die wil Cameron als ultrarechtse persoon natuurlijk niet.

  Ten tweede garanderen de Universele Mensen Rechten dat personen/individuen niet zomaar naar de wens van een ambtenaar, dus zonder enige onderbouwing gedeporteerd worden. Soms alleen op basis van een vermoeden, geen bewijzen. Cameron als ultrarechtse persoon en tevens onze ultarrechtse VVD willen liever geen Mensen Rechten, alleen hun eigen zin krijgen.

  Ten derde garanderen de Universele Mensen Rechten ook deze van bewoners/burgers van vreemde landen als bijvoorbeeld Afghanistan waar al jaren een occupatieoorlog gaande is. Hetzelfde ook voor de burgers van alle landen in het Midden Oosten. Cameron wil deze rechten niet, de torries willen eigenlijk exeptionalistisch boven alle wetten gaan staan.

  Nog erger de bestaande Universele Mensen Rechten maken mogelijk dat soldaten van occupatie machten vervolgd mogen worden voor de misdden dat ze mogelijk hebben begaan.

  Nu hebben we op een rijtje aantal problemen gezet dat de ultrarechtsen in West-Europa tov de Universele Mensen rechten hebben.
  Dit zou de kern van de discussie moeten zijn – zijn we voor de Europese beschaving of juist daartegen als Cameron en zijn ultrarechtse torries.

Reacties zijn gesloten.