18 december, Amsterdam: bijeenkomst over politieracisme

Op 18 december organiseert Control Alt Delete een bijeenkomst tegen etnische profilering, met als thema “De (on)zin van klagen bij de politie”.

Bijeenkomst Donderdag 18 december Van 20:00 tot 23:00 uur Melkweg Lijnbaansgracht 234-a, Amsterdam (Aanmelden via: info@izi-solutions.com)

Tijdens de bijeenkomst gaan politie-agenten en jongeren in debat over de stelling “Zolang de politie zelf oordeelt over klachten heb ik er geen vertrouwen in”. Ook vindt er een workshop plaats over hoe een goede klacht tegen de politie opgebouwd kan worden. Daarnaast komt aan bod wat de Nationale Ombudsman en het Meldpunt Discriminatie effectief doen tegen etnische profilering. Verder zijn er spoken performances en worden er films vertoond. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak