27 oktober geluidsprotest bij detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost

De overheid wil mensen zonder verblijfsvergunning onzichtbaar maken door ze weg te stoppen in detentiecentra. Zaterdag 27 oktober -zeven jaar na de Schipholbrand waarbij elf mensen het leven lieten- wordt door heel het land actie ondernomen om slachtoffers van het migratiebeleid een gezicht te geven.

Ziehier de landelijke oproep: http://no-border.nl/27-oktober-actiedag-bij-4-detentiecentra-en-2-andere…

Bij zes detentie- en uitzetcentra worden geluidsprotesten georganiseerd. Ook op Schiphol-Oost waarderen opgesloten migranten steun van buiten. Het doet ze ontzettend goed!

Doe daarom mee aan deze supportactie en steun de migranten met menselijk contact!

burgerinitiatief op 27 oktober

lokatie: Ten Pol 64 – 1438 AJ Oude Meer tijd: 14.30 uur

neem mee: een (zelfbedacht) muziek-instrument

voorverzamelplek a’dam centrum: 1e Schinkelstraat 16, 13.30 uur

wil je mee met de bus? mail naar info@no-border.nl o.v.v. ’27 okt’

——————–

The government wants to make people without residence permits invisible by keeping them in detention centers. Action will take place across the
country on Saturday, October 27 -seven years after the Schiphol-fire which killed eleven detainees- to bring attention to the victims of the Dutch
migration policy. There will be noise protests near six detention and deportation centers. Also at Schiphol-Oost detained migrants could use our
help -they really appreciate outside support and a human voice!

Join us and support the migrants at Schiphol-Oost with some musical solidarity!

citizens’ initiative on October 27

location: Ten Pol 64 – 1438 AJ Oude Meer time: 2.30 pm

bring along: a (homemade) musical instrument

pre gathering at amsterdam: 1e Schinkelstraat 16, 13.30 hrs

do you want to be on the bus? mail to info@no-border.nl subject ’27 okt’