Nationale Ombudsman stelt Roel van Duijn in gelijk

2013-01-28 Brief aan de heer Van Duijn
Begeleidend bericht van Roel van Duijn bij het rapport van de Nationale Ombudsman over de bemoeienissen van de geheime dienst met zijn politieke activiteiten door de decennia heen:

De Nationale Ombudsman dr. A.F.M. Brenninkmeijer heeft in een op 28 januari uitgebracht rapport positief gereageerd op mijn klacht. Na de weigering van ex-minister Donner om een onderzoek te laten instellen bij de Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar de decennialange spionage aangaande mijn persoon alsmede mijn ontvoering door de geheime dienst, had ik daarover een klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend. Een klacht die ik voor hem met mijn boek “Diepvriesfiguur”, waarin de zwaar bevochten BVD-documenten, heb onderbouwd.

De Nationale Ombudsman komt, na uitvoerige informatieverwerving en na de uiteindelijke weigering van de directeur van de AIVD, de heer Bertholee, om mee te werken aan een informele evaluatie, nu tot de volgende conclusies :

1- De overheid heeft zich niet transparant gedragen. “Ik vind het niet transparant, ”dat u zoveel moeite heeft moeten doen om uiteindelijk de openbaarheid te krijgen waarop u recht had”. En : “De indruk ontstaat dat de overheid tegenover u iets te verbergen heeft.”

2- Het is onbevredigend dat er nu, na lange juridische strijd, materiaal is dat twijfel oproept of het handelen van de BVD rechtmatig is geweest.

Mijn vragen, zoals in “Diepvriesfiguur”, zijn actueel. Inzake veiligheidsdiensten kijkt de overheid ten onrechte alleen naar rechtmatigheid, maar niet naar behoorlijkheid.

Brenninkmeijer is het niet eens met het tot nu toe door de regering in mijn zaak ingenomen standpunt. “Het is onjuist om te stellen dat het handelen van de BVD jegens u juist is geweest.”

3.-Brenninkmeijer acht het onverstandig dat ex-minister Donner het door mij gevraagde onderzoek heeft geblokkeerd. Zelf is hij daarvoor, gezien het tijdsverloop, onvoldoende geëquipeerd.

Voor mij is de uitspraak van de Nationale Ombudsman een belangrijke stap op weg naar de erkenning door de nieuwe regering dat het onophoudelijke gegluur van de geheime dienst een schending van mijn privacy geweest is, waarmee de nationale veiligheid allerminst gediend is.

Deze uitspraak is een bevestiging dat het onterecht tegengehouden, historische onderzoek alsnog plaats moet vinden en dat de onderste steen boven moet.

U treft de tekst van de Nationale Ombudsman bijgesloten aan.