Politici zaaien giftige paniek rond vluchtelingen

Teeven, Rutte en Wilders voerden weer eens een smerig politiek stuk theater op. Enorme aantallen mensen die asiel komen aanvragen, ontwrichting van de maatschappij, wijzen naar mensensmokkelaars als oorzaak, roepen om hardere maatregelen, beloftes van marechausseepatrouilles om de overstroming van vluchtelingen te keren. Zo raakt het politieke klimaat weer verder vergiftigd, zo kan de PVV verder scoren, zo kan de opbouw van de infrastructuur van controle, uitsluiting, insluiting, opsluiting en deportatie van extra ‘urgentie’ en legitimatie worden voorzien. Relevante feiten blijven uit beeld. Dat blijft zo als het aan politici ligt, en aan de gemiddelde journalist voor wie het stellen van echt kritische vragen bijna net zo raar is als het serieus beantwoorden ervan door de gemiddelde politicus. Aan politiek en gevestigde journalistiek laten we dat dus beter maar niet over.

 

De vertoning – althans, dit bedrijf van het theaterstuk – begon op 14 mei. Toen maakte staatssecretaris Teeven bekend dat er opeens “duizend asielzoekers per week” naar Nederland kwamen. “Tot voor kort waren het er duizend per maand”, lazen we verder in het betreffende bericht op Nu.nl dat de wervende titel droeg: “Teeven luidt noodklok om toename aantal vluchtelingen”.  Want meer vluchtelingen naar Nederland is natuurlijk een grote ramp – niet voor die mensen zelf die kennelijk zo in nood zaten dat ze op de vlucht zijn geslagen met gevaar voor eigen leven. Nee, een ramp voor Néderland, want een land waarvan de rijkste één procent van de bevolking in 2012 een gezamenlijk vermogen bezat van 273 miljard euro, oftewel iets meer en vijfde van de totale vermogens in Nederland, kan zich natuurlijk geen onderkomen, eten en drinken voor duizend gevluchte mensen veroorloven. Toch?! Een land waar de minister van Buitenlandse zaken erop zinspeelt om de bezuinigingen op ‘Defensie’ te stoppen en weer extra miljoenen aan oorlogstuig en oorlogspersoneel uit te geven, kan zich natuurlijk geen verzorging van noodlijdende, angstige en getraumatiseerde mensen veroorloven. Toch?!

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Ravotr