Koloniale Gouden Koets moest ook Nederlandse eenheid symboliseren en zo klassenstrijd tegengaan

De Gouden Koets is vanaf het begin mikpunt geweest van kritiek. De monarchie was eind negentiende eeuw bij grote delen van de bevolking niet bijzonder populair en het plan om Wilhelmina met z’n allen zo’n duur geschenk te geven viel niet bij iedereen in goede aarde, zeker niet bij links. Op de koloniale afbeeldingen op het rijtuig was helaas nauwelijks nog kritiek. In 1896 bedacht een aantal Amsterdamse Oranjevrienden het plan om Wilhelmina bij haar inhuldiging tot koningin, twee jaar later, te gaan vereren met een galakoets. De Amsterdamse bevolking zou het geld voor die koets moeten ophoesten. Als gemiddeld richtbedrag werd 0,25 cent per persoon genoemd. Uit linkse hoek kwamen flinke bezwaren tegen het voorstel. Bekende socialisten protesteerden ertegen dat de inzamelingsactie ook in arme Amsterdamse arbeidersbuurten werd gehouden. Daar werd bittere armoede geleden, maar toch probeerden Oranjevrienden ook in die buurten zoveel mogelijk geld op te halen ter financiering van het uiterst dure rijtuig. De socialistische activist Louis Maximiliaan Hermans sprak daar schande van en publiceerde er een brochure over, met de spottende titel “De Gouden Kwartjeswagen”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak