Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan!

Op The Post Online poneerde hoogleraar Van Acker een klassieke islamofobe these. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. Het leidt ertoe dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden, worden afgerekend op de stereotypen die anderen hen opleggen. Dat schrijft Martijn de Koning

Dat islamofobie niet alleen een fenomeen is voor rechts-radicalen wisten we natuurlijk wel; dat zijn racisme en anti-semitisme immers ook niet. Dat het ook is doorgedrongen tot de ivoren torens van de academia is (oh naïeve ik) toch wel een schok en zeker als dat van mijn eigen universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, afkomstig is. Emeritus hoogleraar en expert op het gebied van jeugdcriminaliteit en radicalisering (een interessante spill-over van beide vakgebieden overigens) Juliaan van Acker schreef op The Post Online een stuk dat zo ongeveer alle kenmerken van islamofobie (inclusief het paternalisme) wel in zich heeft:
(lees verder bij Republiek Allochtonië)