Willem Schinkel: “Europa bedrijft een politiek van de dood”

Een van de weinige aan de academie verbonden mensen die ook nog aan het woord gelaten wordt in de media en die niet gelijkgeschakeld denkt: socioloog/filosoof Willem Schinkel. Hier geeft hij (9 maart jongstleden) in het hol van de PVV-leeuwen, de Balie, zijn Logoslezing.

Hier een audioreeks van zijn lezing 5 juli 2012 in het alweer historisch geworden kraakpand De Valreep in Amsterdam-Oost (vraag niet om Geluidskwaliteit en het is nog in het Engels ook). De meeste beelden komen van (de omgeving van) de Valreep van die avond.