Manifest #NOMUSLIMBAN #NOTRUMP: tegen radicale uitsluiting is radicale weerstand nodig

Voor zondag 12 februari 2017 roept een aantal burgers op tot actie. Als antwoord op de duidelijk onaanvaardbare politieke tendensen die vanuit de Trump-administratie worden gepoogd, is een vreedzame bijeenkomst gepland tegenover de Amerikaanse ambassade in Brussel. En dit is het manifest dat het burgerinitiatief verspreidt.

Voor het recht van allen op leven, vrijheid en het streven naar geluk! Tegen elk despotisme!

Als burgers zijn wij diep verontwaardigd over de moslimban uitgevaardigd door VS-president Donald J. Trump. Alsook zijn wij diep verontwaardigd over de zwakke tot vergoelijkende reacties op de moslimban. De Belgische overheden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de rechten en de vrijheden van alle burgers te garanderen.

Daarom eisen wij:

No ban never! Noch gisteren, vandaag of morgen. Geen deportatie of reisverbod vanop Belgisch grondgebied van moslims en andere inwoners uit de zeven in Trumps bevel vermelde landen.

– Géén Trump in België zolang bevolkingsgroepen uitgesloten worden. Een duidelijk signaal en daden vanuit de Belgische overheden om de mensenrechten te garanderen, door de activering van het hoofdstuk ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht’ van het Belgisch Strafwetboek voor alle slachtoffers.

– Een beweging die niet kleurenblind is maar zich verzet tegen elke vorm van racisme, seksisme, transfobie, misogynie, witte privileges, antisemitisme, homofobie, islamofobie, seksueel geweld en andere onrechtvaardigheden.

– België met Brussel als hoofdstad van Europa het voortouw neemt van een menselijk migratiebeleid waarin we onze eigen muren afbreken van Calais tot Hongarije.

– Een samenleving waar gelijkheid voorop staat, die het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk omzet in daden.

– Meer dan ooit eendracht, samenwerking en actie tegen elke vorm van discriminatie en uitsluiting.

Dit is een breed burgerinitiatief dat partijpolitiek overstijgt. Dus roepen wij op om met slogans en beelden te komen die de boodschap van eendracht en samenwerking uitdragen!

In solidariteit met de protesten van Standing Rock, Black Lives Matter, de Latijns-Amerikaanse gemeenschap, LGBTQ + gemeenschap en alle groepen en gemeenschappen – zowel binnen als buiten de Verenigde Staten – die zich beledigd voelen door de acties en het discours van president Donald J. Trump.

Concreet roepen wij iedereen op om deze woorden kracht bij te zetten door op zondag 12 februari 2017 om 15u deel te nemen aan een protestmanifestatie in het centrum van Europa, Brussel. Avenue des Arts, aan de overkant van de Amerikaanse ambassade.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be