Minister Schippers tovert zorgmeevaller van 2 miljard uit haar hoed

Minister Schippers (VVD) meldt dat zij het boekjaar 2014 heeft afgesloten met een meevaller van 2 miljard euro, terwijl zij het boekjaar 2013 ook al afsloot met een meevaller van 1 miljard euro.

De vraag is en blijft of deze meevallers, die nog juist moeten blijken, te danken zijn aan het beleid van Schippers.

Volgens dit artikel in Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) valt dat nog maar te bezien.

Dat valt nog te bezien. De zorgkosten stijgen nog altijd, zij het minder snel dan voorheen. Van 2005-2010 stegen de zorgkosten in Nederland met gemiddeld 7% per jaar. Inmiddels is de groei afgeremd tot gemiddeld 2,3% per jaar sinds 2011. De laatste 2 jaar is de groei sneller gedaald dan begroot. De Nederlandse zorgkosten stegen in 2014 met slechts 0,8%. De zorguitgaven pakken hierdoor 2,7 miljard euro lager uit dan begroot, maar zijn met 66 miljard euro in 2014 nog altijd hoger dan ooit.

Schippers spreekt overigens van een meevaller van 2 miljard euro, omdat ze het Budgettair Kader Zorg voor 2014 met 0,7 miljard euro heeft verlaagd.

Daarnaast zijn nog niet alle cijfers bekend en is het maar de vraag of Schippers niet al te ver voor de muziek uitloopt. De daling van de zorgconsumptie wordt namelijk mede veroorzaakt door economische omstandigheden waarvan Schippers willens en wetens geen kond doet.

De economische crisis lijkt Schippers ook te helpen met haar begroting. Waar de zorgkosten in Nederland in absolute zin licht stijgen, dalen de zorguitgaven in de Europese Unie als geheel sinds het uitbreken van de crisis met gemiddeld 0,6% per jaar, terwijl deze in de periode 2000-2008 gemiddeld juist nog met een kleine 5% per jaar stegen.

De verklaring voor de dalende zorgconsumptie in economisch moeilijke tijden verschillen per zorgsysteem en per land, maar liggen voor de hand. Werklozen en laagbetaalden mijden de zorg, omdat ze hun verplichte eigen bijdrage niet meer kunnen ophoesten terwijl werkenden planbare behandelingen voor zich uitschuiven uit angst bij eventuele reorganisaties ontslagen te worden als hun ziekteverzuim te hoog wordt bevonden.

Minister Schippers wil niet erkennen dat armoedzaaiers de zorg mijden als gevolg van de eigen bijdragen die almaar stijgen. Daar doet zij al een hele tijd onderzoek naar, maar ronduit erkennen dat hier wel degelijk sprake van is zit er voorlopig nog niet in. Schippers juicht zichzelf toe, maar weet drommels goed dat haar eigen roem behoorlijk stinkt.